Torpedo!

I 1940 opprettet den norske eksilregjering i London organisasjonen Nortraship som skulle disponere den norske handelsflåten under krigen. Ved opprettelsen disponerte Nortraship over 1 000 handelsskip. Den norske handelsflåten og de norske sjøfolkenes innsats under den andre verdenskrig regnes som Norges viktigste bidrag til de alliertes seier. Innsatsen var imidlertid svært risikabel. 17. februar 1942 gikk motortankeren Sydhav ut fra Curacao i Karibia med kurs for Freetown i Vest-Afrika. 6. mars og kun 20 timer fra Freetown, skjedde det fatale. Klokken 08.30 ble skipet rammet av to torpedoer fra en tysk ubåt. Skipet tok raskt inn vann og sank i løpet av få minutter. 24 av mannskapet klarte å redde seg, mens 12 omkom. Tankskipet ble bygget i Newcastle i 1929 og var eid av Loddings rederi i Oslo, og denne plansjen gir en oversikt over hvilke steder skipet har vært innom, fra det ble bygget og frem til det gikk inn i Nortraships tjeneste under andre verdenskrig. (Arkivref:. PA-2584, Roald Mikael Abrahamsens maritime samling).

MT Sydhav er et av mange skip som står oppført i krigsseilerregisteret.no som nylig åpnet. I registeret finner en også Roald Mical Abrahamsen fra Grimstad. 1. april 1940 mønstret Abrahamsen på som lettmatros på MT Thelma eid av Grimstadrederiet O. T. Tønnevold.  26. august 1942 ble skipet truffet av en torpedo og gikk ned. Av mannskapet på 33 ble 31 reddet, og Abrahamsen var en av dem. Et drøyt halvår etter torpederingen mønstret Abrahamsen på en ny båt, MS Fernplant. Videre ble han matros på DS Annik og i krigens siste år tjenestegjorde han om bord på MT Høegh Hood. Abrahamsen fortsatte som sjømann også etter krigen og seilte flere år som styrmann. Han samlet også inn en stor mengde maritim dokumentasjon fra rederier som Tønnevold, Mørland, Smith-Sørensen og Lodding.

Plansjen er en del av Roald Mical Abrahamsens maritime samling som nå oppbevares på KUBEN i Arendal. Samlingen består av bl.a. korrespondanse, dekks- og maskindagbøker, mønstringsprotokoller, skipstegninger og foto. Samlingen strekker seg fra rundt 1881 og frem til 1985. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt