Brev fra C.B. Danielsen til reder Marcussen 02.10.1911

Bark «Mizpa»s tragiske forlis

Onsdag morgen 1. november 1911 ble det oppdaget to lik ved Tulludden utenfor Hangø i Finland. Likene var drevet i land sammen med noe vrakgods. Blant vrakdelene fant en også en skipsjournal. Journalen tilhørte «Mizpa», en seilskute eid av Jens Marcussen på Askerøen utenfor Tvedestrand og ført av kaptein Carl Birger Danielsen fra Arendal.

«Mizpa» var en 146 fots stor bark. Skipet ble bygget av skipsbyggmester Anders Henriksen Friisø i Arendal og sjøsatt i 1891. Disponerende reder var J.M. Jensen fra Borøya utenfor Tvedestrand. Skipet hadde imidlertid flere redere.

Mizpa tegnet av Anders Henriksen Friisø
«Mizpa» tegnet av Anders Henriksen Friisø

Et skip med flere redere

På 1800-tallet var det såkalte partrederiet den vanligste rederiformen på Sørlandet. Fremfor kontant betaling, fikk ofte de som bidro til byggingen av et skip skipsparter. Skipspartene gav rett til en gitt andel av det skipet tjente inn.

«Mizpa» ble kjøpt for 95 000 kroner, og skipet ble delt inn i 100 parter. Blant partrederne var både skipsbyggmester Friisø og skipets kaptein H.B. Henriksen.

På slutten av 1800-tallet møtte seilskutene hard konkurranse fra de mer moderne dampskipene. Det fantes likevel frakter der de tradisjonelle seilskutene fra Sørlandet fortsatt kunne tjene penger.

Mizpa

«Mizpa» kom de neste årene til å seile i langfart med blant annet trelast og kull. Men tidene var periodevis vanskelige. I 1904 ble skipet liggende i opplag ved Sandøya. Det virket umulig å finne lønnsomme frakter, og skipet trengte utstrakt vedlikehold.

Nye krefter overtar

Reder Jensen ønsket å overlate styringen til noen andre. I 1906 døde han etter kort tids sykdom. Jensen ble bare 56 år gammel.

Skipet ble overtatt av kjøpmann og reder Jens Marcussen fra Askerøya. Under ny ledelse ble skuta reparert og satt i fart igjen. Førerposten om bord ble overtatt av Carl Birger Danielsen fra Arendal. «Mizpa» kom til å fortsette å seile i langfart, men høsten 1911 skulle skuta dra ut på sin siste seilas.

Et siste brev fra St. Petersburg

2. juni 1911 forlot «Mizpa» Colón i Argentina. Skuta var destinert for St. Petersburg i Russland. 15. september 1911, etter over 3 måneder til sjøs, ankom «Mizpa» Kronstadt rett på utsiden av den russiske havnebyen.

Ved landligge benyttet kaptein Danielsen muligheten til å skrive brev hjem til skutas reder. I brevet kunne han fortelle at lossingen av lasten gikk sent, men godt. Betalingen lot imidlertid vente på seg, da kjøpmannen bodde i Moskva.

Verst var det likevel at skipet var lekk på grunn av en skade under kobberhuden. Ved hjelp av pumpene ble skipet holdt flytende, og kaptein Danielsen mente situasjonen ikke var verre enn den hadde vært under sist seilas. Likevel var det en bekymring. Flere av pumpene begynte å bli slitt og noen var nesten ubrukelige.

I St. Petersburg var det lite hjelp å få. Men skipet skulle nå videre til Arendal, og der regnet kaptein Danielsen med at det var hjelp å få. Brevet ble datert 2. oktober 1911. Det skulle bli siste brev som rederen i Norge fikk fra sin kaptein.

Brev fra C.B. Danielsen til reder Marcussen 02.10.1911

En tragisk skjebne

11. oktober 1911 forlot «Mizpa» Kronstadt. Fylt med ballast satte skuta kurs ut Finskebukta. Om bord var flere finske sjømenn som hadde fått hyre i St. Petersburg. Kun tre av mannskapet var nordmenn. Kaptein Danielsen, styrmann Anton Tobiassen fra Grimstad og stuert Thorvald Smith Jørgensen fra Fjære ved Grimstad.

Hjemme i Arendal ventet kapteinens kone og tre små barn. De skulle aldri få se sin kjære igjen. 1. november 1911 ble det oppdaget to lik som var skyllet i land ved Tulludden utenfor Hangø i Finland. Det ene liket ble ikke identifisert. Det andre var stuert Jørgensen.

Ved likene fant en også vrakrester og «Mizpa» sin skipsjournal. De neste dagene dukket det opp flere lik, og alt håp om å finne overlevende forsvant. «Mizpa» var forlist og hele mannskapet hadde omkommet. Et år senere ble det i Hangø reist en bauta til minne om de forliste sjøfolkene.

Avtrykk etter «Mizpa» på KUBEN

«Mizpa» forvant i 1911, men på KUBEN i Arendal bevares hennes historie. I arkivet etter skipsbyggmester Friisø, PA-1081, Friisø, Anders Henriksen, finnes blant annet en skipstegning av «Mizpa». I samlingen kalt PA-1935, Samling av fartøysbilder finnes også et foto av skuta. På KUBEN oppbevares også arkivet etter reder Jens Macussen kalt PA-2320, Marcussenarkivet. Her finner en blant annet forhandlingsprotokoll, regnskap og korrespondanse knyttet til «Mizpa». Arkivene er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2320, Marcussenarkivet, A01 L0001 og D01 L0015, PA-1081, Friisø, Anders Henriksen T01 L0008, PA-1935, Samling av fartøysbilder, 01
Marcussen, Jens: Sønner av Askerøy. 2000
Bergens Annonce Tidende 27.12.1910
Kysten 12.10.1911
Morgenbladet 23.09.1911
Norges Handels og Sjøfartstidende 06.05.1912
Norges Sjøfartstidende 02.11.1911
Tromsø Stiftstidende 09.11.1911
Tvedestrand og Omegns Avis 07.11.1911, 26.05.1911, 30.06.1911, 18.08.1911
Vestlandske Tidende 21.01.1893, 03.06.1893, 20.10.1911, 14.11.1911
https://www.sjohistorie.no/no/sjofolk/933383 besøkt 29.11.2023

Kommentarfelt