Arbeidsreglement for Gjeving Træsliperi 1927 utsnitt

Gjeving Træsliperi – fra tremasseproduksjon til turistanlegg

På 1990-tallet skjedde store forandringer på Gjeving ved Tvedestrand. En turistby var under oppføring. Anlegget kalt Lyngørporten, skulle de neste årene bli et populært reisemål for mange turister. Utgangspunktet for anlegget, var imidlertid en tremassefabrikk etablert i 1924.

25. november 1924 ble Gjeving Træsliperi A/S stiftet. Bak etableringen stod skipsreder og stortingsmann Jens Marcussen. Tremassefabrikken skulle de neste tiårene bli en av distriktets største arbeidsplasser. At fabrikken ble plassert på Gjeving, var ikke tilfeldig.

Gjeving Træsliperi

Fra bokhandler til skipsreder

23 august 1860 ble Jens Marcussen født. Foreldrene var skipsfører og skipsreder Jens Marcus Marcussen og Anne Emilie Henrichsen. Marcussen vokste opp på Askerøya utenfor Tvedestrand og var eldstemann i en søskenflokk som etter hvert telte syv.

Etter endt skolegang ble Marcussen sendt til den rike sjøfartsbyen Arendal for å arbeide og lære seg forretningsdrift. 16 år gammel fikk han jobb i en bokhandel. Etter et år gikk turen videre til en kolonial. Marcussen hadde talent for forretningsdrift og fikk gode attester, men i 1880 rammet en tragedie familien.

En vinterdag omkom Marcussens far og bror i et forlis. Marcussen ble nå familiens overhode og reiste hjem til Askerøya. Her etablerte han butikk. Driften gikk etter hvert godt, og Marcussen utvidet med fiskeoppkjøp og skipshandel.

I 1894 investerte han også i sitt første skip og ble skipsreder. Skipet var barken «Alm» bygget av Anders Henriksen Friisø i Arendal. Frem mot første verdenskrig investerte Marcussen i flere skip, både seilskuter og dampskip. Rederidriften gikk godt, men Marcussen investerte også i næringsvirksomheter på land.

Båtbyggeri og klesklypefabrikk

Jens Marcussen var ikke den eneste i familien som drev forretningsvirksomhet. Også hans brødre var aktive, og sammen etablerte de firmaet Brødrene Marcussen A/S. Den ene broren Elling hadde tatt utdannelse som båtbygger, og rundt 1900 etablerte Brødrene Marcussen et båtbyggeri på Gjeving.

Båtbyggeriet skulle etter hvert bli landskjent, og bygget blant annet flere redningsskøyter etter tegninger fra Colin Archer.

I 1901 etablerte brødrene i tillegg en klesklypefabrikk på Gjeving. Ståltråd til klesklypene ble importert fra USA, mens trematerialet ble levert lokalt. På Gjeving fantes det også en ullvarefabrikk. Da denne fabrikken gikk konkurs, ble anlegget og tomten kjøpt opp av Jens Marcussen. Med på kjøpet fikk Marcussen også fallrettighetene i Gjevingelva. Tomten og elva skulle gi grunnlag for nok en fabrikk.

Tremasseproduksjon – en næring vekst

På begynnelsen av 1900-tallet ble det etablert flere tresliperier rundt Tvedestrand. Behovet for tremasse var økende. Spesielt papirproduksjonen gjorde tremasse til en attraktiv vare. Ved Tvedestrand lå forholdene godt til rette for denne typen næring.

God tilgang til tømmer og vannkraft gjorde området ideelt for produksjon av tremasse. I tillegg kunne fabrikkene legges nær kysten, noe som var viktig i forhold til eksport.

I 1907 ble Fostvedt Træsliperi etablert i Holt, og i 1912 ble Songe Træsliperi stiftet i Songe. 12 år senere var turen også kommet til Gjeving.

En hjørnestensbedrift

Gjeving Træsliperi A/S ble stiftet 25. november 1924. Selskapet ble etablert av Jens Marcussen og hans sønner Bertrand, Martin og Eyvind. Mens de øvrige fabrikkene på Gjeving lå ved Gjevingelva, kom den nye tremassefabrikken til å ligge på Gjevingpynten. Bakgrunnen var de dårlige grunnforholdene ved elva.

Ved å føre vann i rør, kunne et moderne fabrikkanlegg bygges ved sjøkanten. I 1926 stod anlegget ferdig. Fabrikken ble etablert en i tid da norsk økonomi og arbeidsliv gjennomgikk flere kriser. For lokalsamfunnet kom anlegget til å gi mange arbeid.

Arbeidsreglement for Gjeving Træsliperi 1927

8. august 1935 døde Jens Marcussen. Forretningsdriften ble imidlertid videreført av hans barn og barnebarn, og i løpet av de neste tiårene fortsatte fabrikken å være en av de største arbeidsplassene i Dypvåg kommune. Kun under andre verdenskrig (1940-1945) opplevde bedriften lengre stans i produksjonen.

Fra fabrikk til turistnæring

I 1968 ble Gjeving Træsliperi slått sammen med Fostvedt Træsliperi. Samtidig ble anlegget i Gjeving modernisert. Modernisering kunne likevel ikke hindre at lønnsomheten etter hvert gikk ned. Andre produksjonsformer, hardere konkurranse og et økt norsk kostnadsnivå førte til at mange norske tresliperier ble nedlagt.

I 1987 var turen også kommet til fabrikken på Gjeving. Anlegget ble da drevet av Rygene-Smith & Thommesen AS i Arendal. Området skulle imidlertid få en ny vår.

På utsiden av Gjeving ligger øygruppen Lyngør. Lyngør hadde i løpet av etterkrigstiden blitt et populært reisemål for mange turister. I 1991 ble Lyngør kåret til Europas best bevarte tettsted. Overnattingskapasiteten på Lyngør var imidlertid begrenset.

Allerede på 1980-tallet ble det reist spørsmål om aktiv satsing på turisme i området rundt Gjeving og Lyngør. Først i 1996 begynte ting å skje. Selskapet Sørlandet Sjø og Fritid A/S ble etablert og to år senere stod et nytt turistanlegg ferdig. De gamle fabrikkbygningene var revet og erstattet med leiligheter, restaurant og konferansefasiliteter.

Lyngørporten 2021
Lyngørporten 2021

Avtrykk etter tremasseproduksjonen

Tremasseproduksjonen på Gjeving er et avsluttet kapittel, men på KUBEN i Arendal finner en flere avtrykk etter virksomheten. I arkivet kalt PA-2930, Gjeving Tresliperi AS finner en blant annet produksjonsprotokoller, korrespondanse, regnskap, tegninger og arbeidsreglement. Arkivet dekker perioden fra oppstarten i 1924 til nedleggelsen i 1987. På KUBEN finner en også arkivet etter familien Marcussen, PA-2320 – Marcussenarkivet. Begge arkivene er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Arkiv PA-2930, Gjeving Tresliperi AS
Bertelsen, Carl F. og Marcussen, Jens. Sørlandet Sjø og fritid AS. Resort Lyngørporten i Gjeving: fra industri til turisme. 2009
Marcussen, Jens. Sønner av Askerøy. 2000
http://www.kulturstien.no/4-gjeving-traesliperi/ besøkt 02.06.2022

Kommentarfelt