Bergingen av D/S Norge

Natt til 21. februar 1928 gikk D/S Norge på grunn på Trollholmen utenfor Haugesund. Skipet sank like etter og ni personer omkom, deriblant syv fra besetningen. D/S Norge tilhørte Arendals Dampskibsselskab (ADS) og gikk i rutefart mellom Oslo og Bergen. Havariet anses som selskapets verste. Et tysk bergingsselskap fikk i oppdrag å berge skipet. Etter flere mislykkede forsøk, ble skipet først hevet i midten av juni. (Arkivref: PA-1716). Etter hevingen ble skipet reparert og ombygd. Styret i ADS valgte imidlertid å omdøpe skipet til D/S Bjørgvin. Det var nemlig flere tilfeller der skip med navnet Norge hadde forlist. Navneendringen hadde effekt frem til 1960, da skipet igjen sank utenfor Tønsberg. Denne gang uten tap av menneskeliv.

Arendals Dampskibsselskab ble stiftet 9. mars 1857. Første rutebåt var D/S Nedenæs som ble bygd i 1857. Selskapet drev i rutetrafikk mellom Kristiania og Bergen. I 1927 starter selskapet med busstransport og dette ble etter hvert et satsingsområde for ADS. På 1960-tallet avviklet selskapet kystfarten med rutebåt, da folk var gått over til å bruke andre kommunikasjonsmidler enn båt. Rederivirksomheten i ADS ble tatt opp igjen i 2008.

Arkivet etter Arendals Dampskibsselskab befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet utgjør omlag 150 hyllemeter og inneholder blant annet: Aksjeprotokoller, styreprotokoller, kopibøker, brevjournaler, korrespondanse, inngående brev, sakarkiv, styresaker, erstatningsjournaler/saker, havarier, skipspapirer/bøker, regnskapsbøker, pakkesaker, statistikk, vareprotokoller, billetter/telegrammer, kvitteringsbøker, avisutklipp, tegninger, foto og reklame. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Kommentarfelt