Blomsterengas avtrykk

Mange botaniske museer har store herbarier i sine samlinger. Ulike planter som er blitt presset, tørket og merket, og som gir et utsnitt av floraen i et område på et gitt tidspunkt. I arkivene på KUBEN kan en imidlertid også finne denne typen avtrykk. Dette er utdrag fra et herbarium fra 1906 som har tilhørt Anders Torjussen. (Arkivref: PA-1123, Torjussen, Anders. Austre Moland, Y02 L0001).

Anders Torjussen ble født 30.12.1888 og vokste opp på Kleivene og gården Engelskjøn i Austre Moland. Anders studerte til agronom ved Nedenes amts landbruksskole på Bjørnetrø i Fjære, og som odelsgutt overtok han familiegården. Anders var også samfunnsengasjert. Han var med i kristelig ungdomsarbeid og ble etter hvert også medlem av herredsstyret. I en periode satt han også i kontrollkomiteen for Arendals Meieri.

Herbariet tilhører et personarkiv som ble levert til Aust-Agder-Arkivet av Olav Weierholt i 1981, og som i dag oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til herbariet inneholder arkivet regnskapsmateriale, vitnesbyrd, notat- og skolebøker. Mesteparten av materialet er knyttet til Anders Torjussen og dekker perioden fra  1906 til 1930. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder.

Kommentarfelt