"Capella" forlist utenfor Jylland 1904. Fargelagt av Gerd Corrigan

Capella – barken som ikke ville lette anker

Søndag kveld den 23. november 1903 gikk alarmen ved redningsvesenets stasjon i Ferring på Jylland. Det blåste storm med orkan i kastene og et skip var observert drivende hjelpeløst mot land. Skipet var jernbarken «Capella» av Arendal og om bord var et mannskap på 15. Sjøfolkene signaliserte desperat etter hjelp, men katastrofen var ikke til å unngå. En katastrofe mange mente var varslet allerede da skipet forlot Arendal noen dager tidligere.

«Capella» var bygget i Bremen i Tyskland i 1875 og kom til å seile under tysk flagg frem til 1902. I november ble skuta kjøpt av Hans H. Pettersen i Arendal. Et år senere var skuta klar til å reise fra Arendal til Cape Town med trelast. Men på avreisedagen fikk mannskapet plutselig problemer med ankerspillet.

Et ødelagt ankerspill

Siden det var blitt lørdag ettermiddag var det i utgangspunktet ikke enkelt å få det reparert. Alt lå dermed til rette for at «Capella» kom til å bli værende i Arendal til over helgen, men tilfeldighetene ville det annerledes.

Utsikt fra Solhaug i Barbu mot Galtesund i 1900

Fra Skottholmen verft kom arbeiderene roende innover byfjorden fra Galtesund. Om bord var også smeden Søren Nilsen, og selv om han etter en lang arbeidsuke heller hadde lyst til å ta fri, påtok han seg oppdraget med å reparere ankerspillet til «Capella». Utpå kvelden var jobben gjort. «Capella» kunne heve ankeret og starte på det som kom til å bli skutas siste seilas.

«Capella» forliser

Et døgn senere havnet seilskuta i alvorlige problemer. Det blåste storm med orkan i kastene og «Capella» nærmet seg faretruende den danske kysten. Sjøfolkene signaliserte etter hjelp, og ved redningsvesenets stasjon i Ferring på Jylland gikk alarmen.

Redningsfolkene reagerte raskt, men de kunne ikke forhindre at skipet strandet på grunnene litt nord for Bovbjerg. Kort tid etter stod de imidlertid parat ved strandingsstedet. Ute på skipet kunne de observere blinkende rop om hjelp. En signalrakett ble skutt opp fra land og redningsutstyr rigget opp. Redningsliner ble skutt ut mot skipet. Så ble det mørkt.

Et skip brukket i to

De blinkende nødropene opphørte. Redningslinene lå slakke. Alt håp var ute. Samtlige 15 sjøfolk var omkommet og tilbake lå et skip brukket i to. Samtlige 15 sjøfolk var omkommet. De aller fleste av sjøfolkene var hjemmehørende i Arendal. Tilbake lå jernbarken «Capella» brukket i to.

"Capella" forlist utenfor Jylland 1904. Fargelagt av Gerd Corrigan
«Capella» forlist utenfor Jylland. Fargelagt av Gerd Corrigan

Forliset gjorde naturligvis stekt inntrykk i hjembyen, og omstendigheter i forkant av skipets siste reise førte til at flere følte at ulykken var forutbestemt.

«Capella» på KUBEN

Fotografiet av den forliste barken Capella er en del av en samling med fartøysbilder som oppbevares på KUBEN i Arendal. Bildene har i stor grad kommet inn sammen med arkivmateriale, men etter hvert blitt skilt ut som en egen samling. En del av bildene er avfotograferte malerier. Samlingen strekker seg fra rundt 1750 til 1960. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1935, Samling av fartøysbilder

Kommentarfelt