Capella – barken som ikke ville lette anker

Søndag kveld den 23. november 1903 gikk alarmen ved redningsvesenets stasjon i Ferring på Jylland. Det blåste storm med orkan i kastene og et skip var observert drivende hjelpeløst mot land. Redningsfolkene reagerte raskt, men de kunne ikke forhindre at skipet strandet på grunnene litt nord for Bovbjerg. Kort tid etter stod de imidlertid parat ved strandingsstedet. Ute på skipet kunne de observere blinkende rop om hjelp. En signalrakett ble skutt opp fra land og redningsutstyr rigget opp. Redningsliner ble skutt ut mot skipet. Så ble det mørkt. De blinkende nødropene opphørte. Redningslinene lå slakke. Alt håp var ute. Samtlige 15 sjøfolk var omkommet og tilbake lå et skip brukket i to. Skipet var barken Capella og de aller fleste av sjøfolkene var hjemmehørende i Arendal. Forliset gjorde naturligvis stekt inntrykk i hjembyen, og omstendigheter i forkant av skipets siste reise førte til at flere følte at ulykken var forutbestemt. (Arkivref: PA-1935, Samling av fartøysbilder).

Capella var en jernbark bygget i Vegesach av H. F. Ulichs i 1875. Skipet kom til å gjennomføre en rekke turer mellom Weser og Trinidad med asfalt, men de siste årene hadde den fungert som skoleskip. 22. november 1902 ble den kjøpt til Arendal og reder var Hans H. Pettersen. Før den skjebnesvangre turen i 1903 ble skipet ført av rederens sønn Petter Pettersen. Sammen med det øvrige mannskapet mønstret han av før Capellas siste tur, og det var kaptein Gundersen fra Staubo som førte skipet på dets siste reise. Selv om mannskapsbytter før jul var ganske vanlig, førte dette mannskapsbyttet til spekulasjoner rundt skipets dystre skjebne. Tanker om at forliset var forutbestemt fikk også vind i seilene, da Capella før avreise fra Arendal lørdag 22. november hadde fått problemer med å heve ankeret. Siden det var blitt lørdag ettermiddag var det i utgangspunktet ikke enkelt å få reparert ankerspillet. Alt lå til rette for at Capella kom til å bli værende i Arendal til over helgen, men tilfeldigvis kom arbeidere fra Skottholmen verft roende innover byfjorden fra Galtesund. Om bord var også smeden Søren Nilsen, og selv om han etter en lang arbeidsuke heller hadde lyst til å ta fri, påtok han seg oppdraget. Utpå kvelden var jobben gjort. Capella kunne heve ankeret og starte på sin siste reise.

Fotografiet av den forliste barken Capella er en del av en samling med fartøysbilder som oppbevares på KUBEN i Arendal. Bildene har i stor grad kommet inn sammen med arkivmateriale, men etterhvert blitt skilt ut som en egen samling. En del av bildene er avfotograferte malerier. Samlingen strekker seg fra rundt 1750 til 1960. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

Kommentarfelt