Da det smalt på Eydehavn

20. november 1943 gjennomførte medlemmer av Kompani-Linge en sabotasjeaksjon mot Arendal Smelteverk på Eydehavn. Aksjonen ble kalt ”Operasjon Company”, og hadde som mål å sprenge transformatorene til smelteverket og dermed stoppe produksjonen. Aksjonen ble en suksess. Produksjonen ble stoppet, samtidig som ingen liv gikk tapt. I møteprotokollen til direksjonen for smelteverket får en et innblikk i hvilke følger aksjonen fikk for bedriften, og hvordan skadevirkningene ble håndtert. (Arkivref: PA-2063, Arendal Smelteverk, A05 L0003)

Arendal Smelteverk ble etablert i 1912 med Sam Eyde som en av initiativtakerne. Smelteverket var den første bedriften i Norge som begynte å produsere silisiumkarbid(Sika). Ved hjelp av store ovner og høy temperatur smeltet en kvartssand og petroleumskoks til en hard blanding som hovedsakelig ble, og blir brukt til skjæring, sliping og polering. Til produksjonen trengte en mye kraft, og det fikk smelteverket fra Bøylefoss kraftstasjon som ble drevet av Arendal Fossekompani. I 2005 ble den siste ovnen ved smelteverket lagt ned, men en fortsatte produksjonen med videreforedling av importert Sika. I dag eies virksomheten av det franske konsernet Saint-Gobain CM.

Arkivet etter Arendal Smelteverk befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra etableringen i 1912 og frem til 2000, og utgjør rundt 76 hyllemeter. I tillegg til møteprotokoller for generalforsamling, representantskap og direksjonen/styre, inneholder arkivet bl.a. serier med korrespondanse, sakarkiv, rapporter, kontrakter og avtaler, årsberetninger og regnskap. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt