Da folkemusikk skulle bli skolefag i Setesdal

Høsten 1992 tilbød Valle vidaregåande skule i Setesdal et helt nytt linjefag. Folkemusikk og folkedans hadde lange tradisjoner i dalen og nå skulle det også bli skolefag for elever i den videregående skolen. Arbeidet med å få på plass det nye linjefaget hadde startet i 1989. Inspirasjon ble hentet fra Fagernes videregående skole i Oppland, som til da var den eneste skolen i landet som tilbød et tilsvarende opplegg. Kjente og lokale folkemusikere som Kirsten Bråten Berg, Hallvard T. Bjørgum, Bjørgulv Straume og Gunnar Stubseid ble engasjert for å få utarbeidet fagplaner. De var også aktive i å markedsføre det nye tilbudet. Det ble gjennomført flere skolebesøk med kulturinnslag, og ved ulike arrangement knyttet til folkemusikk ble tilbudet profilert. I tillegg ble det utarbeidet en brosjyre som skulle friste elever til å søke seg til kulturbygda i Setesdal. I brosjyren ble både kultur- og friluftslivet i bygda presentert og en viet plass til sitater fra kjente lokale personligheter som statsråd Grete Faremo. Til tross for stor arbeidsinnsats og et sterkt engasjement ble det ingen oppstart av den nye linjen i 1992. For få søkere førte til at tilbudet ikke ble satt i gang. Heller ikke året etter ble det noe av det nye linjefaget. Først høsten 1994 kunne elever ved Valle vidaregående skule fordype seg i musikk og dans, men da hadde fagplanen endret innhold som følge av skolereformen i 1994 og fokuset på folkemusikk var nedtonet til fordel for et mer generelt fag i musikk, dans og drama. (Arkivref: KA0900-550al, Valle vidaregåande skule D01 L0005).

Valle vidaregåande skule startet først opp som egen skole i januar 1983. Skolen hadde da tre helårsklasser og tilbød halvårige grunnkurs i vev og snekker og 1-årig grunnkurs i husstell/tekstilforming, men dette var ikke første gang det ble satt opp videregående kurs i Valle. Allerede 1970-tallet ble det startet opp kurs som filialer under Arendal fagskole i husstell og Blakstad yrkesskole. Som egen skole kunne Valle vidaregående skule friste elevene med nytt skolebygg, internat, idrettsanlegg og svømmehall og ikke minst fantastiske muligheter for friluftsliv. Linjene ved skolen har variert gjennom årene. Husstell, vev, snekker, kokk og servitør, aktivitørlinje, helse og sosial, og musikk, dans og drama er fag som skolen har tilbudt gjennom 1980- og 1990-tallet. I 1995 ble det også satt i gang en linje i gull- og sølvarbeid. I 2006 ble skolene i Valle, Hovden og Hornnes slått sammen til Setesdal vidaregåande skule.

Brosjyren for «Line for folkedans og folkemusikk» ved Valle vidaregåande skule i Setesdal er en del av sakarkivet etter Valle vidaregåande skule og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til sakarkiv inneholder arkivet også møtebøker, kopibøker, journaler, elevarkiv og personalarkiv. Arkivet strekker seg fra oppstarten av skolen på begynnelsen av 1970-tallet og frem til 2015. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt