Da Ragnvald Blakstad vant kongepokal i Gåsåsen

I februar i 1897 inviterte Arendals Skiklub til landsskirenn. Skiklubben kunne lokke med fine premier deriblant Damenes premie, Centralforeningens premie og Kongepokal. Skifesten skulle gå over to dager. Lørdag 6. februar skulle det arrangeres 15 km med «længdeløp» (langrenn), mens den påfølgende søndagen skulle avholdes hopprenn i skiklubbens nye hoppbakke i Gåsåsen. Deltakerne måtte være over 20 år for å delta i både hopp og langrenn (kombinert), mens de mellom 16 og 20 år kunne delta i hopprennet.

Vinteren 1897 bød på snø og kulde, så alt lå til rette for skifest. I alt var det påmeldt 37 deltakere. Mange kom fra arrangørklubben, men også deltakere fra kristiansandsklubben Oddersjaa, Tvedestrand Skiløberforening og Næs Verk hadde funnet veien til landsskirennet i Arendal. I følge Agderposten 8. februar 1897 var det også uten sammenligning det «præktigste» skirenn som hadde blitt avholdt i Arendal. I avisen kunne man lese følgende: «Arrangementet fortræffeligt. Føret var det bedste».

Av de 37 deltakerne var det 18 menn som var påmeldt i kombinert, som omfattet både langrenn og hopp. Lørdagens 15 km langrenn startet ved Skytterhuset ved Langsæ. Vinneren ble Thorvald Sørensen fra Oddersjaa. Han gikk i mål etter 1 time, 12. minutter og 15 sekunder. I premie fikk han Damenes premie. En kakekniv og gaffel i etui.

Søndagens hopprenn ble også en stor suksess. I følge Agderposten ville 7. februar 1897 bli en «Mærkedag i Skiklubbens historie». Mange tilskuere hadde møtt frem for se hopperne i aksjon. I følge avisen var hopperne «gjennemgaaende usedvanlig dyktige», men flere slet med å holde seg på beina under nedslaget i den bratte bakken. Det var kun Oddersjaas Robert Sørensen som klarte å holde seg på beina i alle hoppene. Publikumsyndlingen fikk også premie for lengste stående hopp.

Den gjeveste prisen gikk imidlertid til Ragnvald Blakstad (1866-1929) fra Arendals Skiklub. Blakstad vant kongepokalen i kombinert. På annen plass kom Thorvald Sørensen fra Oddersjaa og på tredjeplass kom Johs. Hansen fra Næs Værk. I følge avisa Christianssands Tidende ble Sørensen så skuffet over ikke å vinne kongepokalen at han leverte premien, Centralforeningens seks teskjeer i etui, tilbake til arrangøren. Blakstad gikk imidlertid ikke tomhendt hjem. I tillegg til kongepokalen vant han også vandrepokalen. Den gikk til den beste hopperen i Arendals Skiklub. Hans lengste hopp var på 17,5 meter. Og siden det var tredje gang han hadde vunnet vandrepokalen, fikk han den til odel og eie.

Ragnvald Blakstad var ikke bare god med ski på beina. I årene etter skitriumfen skulle han bygge seg opp som en nasjonal industrimann og kraftutbygger. Blakstad som opprinnelig kom fra Asker hadde flyttet til Arendal i 1888. Byen var på det tidspunktet inne i en økonomisk bølgedal etter å ha blitt rammet av det store bankkrakket to år tidligere. Blakstad så muligheter i den kriserammede byen. I Arendal etablerte han seg som forretningsmann bl.a. gjennom trelasthandel og oppkjøp av eiendom. I 1896 var han en av grunnleggerne av Arendals Fossekompani. To år senere var han med på å stifte kraftselskapet A/S Barbu, som etablerte Arendals første kraftverk i 1900.

Blakstad ble på begynnelsen av 1900-tallet en av Norges fremste «fossespekulanter» med eierrettigheter i fossefall i Arendalsvassdraget, Telemark og på Vestlandet. Han flyttet fra Arendal til Kristiania i 1905 hvor han skulle etablere seg som en nasjonal forretningsmann. Blakstads blomstrende forretningseventyr skulle vare frem til rundt 1920. Da ble han rammet av krigsdepresjonen som fulgte i kjølvannet av 1. verdenskrig. Verdensmarkedene sviktet og Blakstad måtte selge mye av sine eiendommer og virksomheter. Unntaket var noen eiendommer i Risør. Her etablerte han i 1923 A/S Risør Træmassefabrikk. Blakstad døde i 1929 under en forretningsreise til London.

Selv om Blakstad er mest kjent som forretningsmann, har han satt sine avtrykk i idrettshistorien. Før han flyttet til Arendal var han i 1885 med på å stifte Idrætsforeningen Odd i Skien. Han var foreningens første formann og historien vil ha det til at det var Blakstad som kom med forslaget om at foreningen skulle hete Odd. Inspirasjonen til navnet kom fra sagnskikkelsen Orvar Odd.

Ragnvald Blakstad er iført startnummer 7 på fotografiet fra Gåsåsen. Bildet er trolig fra Landskirennet i Arendal i 1897. Bildet inngår i en fotosamling kalt Samling av gruppebilder og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. På KUBEN oppbevares også et arkiv etter Ragnvald Blakstad. Materialet omfatter i hovedsak korrespondanse fra perioden 1910-1920-årene. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2436 Samling av gruppebilder
Dannevig, Birger. Arendal gjennom skiftende tider: 1528-1723-1973, Arendal kommune, 1973

Norman, Victor og Aanby, Anne Tone: “Ragnvald Blakstad – markedspioner i norsk krafthistorie”, i K. Folkman: A/S Arendals Fossekompani. Kraft og børs 1896–1996, Arendal 1996
Sandberg, Alf M. Sandberg. Lokalidrett i 100 år. Bind 1: 1896-1946, Tvedestrand Boktrykkeri, 1997
Norges idrettsforbund, Kongepokaler. Oversikt over vinnere fra 1879 til 1995. Norges idrettsforbund, 1995
Agderposten 08.02.1897
Christianssands Tidende 08.02.1897

Kommentarfelt