Den store Playboy-affæren

En vindfull høstdag i 1971 ble det oppdaget et mistenkelig fartøy utenfor Spornes på Tromøya. Båten som het ”Playboy” hadde få synbare kjennetegn og hadde ligget til ankers i tre døgn. Både politi og tollvesen ble varslet, og en stund senere ble båten brakt inn til kai i Arendal. Om bord fant politi og tollere tre menn, 3102 liter 96 % sprit og 1277 flasker med originalbrennevin. En av de største smuglersakene i Norge siden forbudstiden var et faktum. (Arkivref: PA-2421, Sørlandske Tidende, U01 L0006 0246).

”Jeg gikk på apoteket for å kjøpe noen hodepinetabletter. Der var det masse flasker merket med ”alkohol”. Jeg tenkte jeg fikk kjøpe en liter, til 7 kroner. Det var slik det startet i bunn og grunn.” Slik refererte Sørlandske Tidende fra rettsaken, da den startet opp i Arendal i april året etter. De siktede bedyret sin uskyld og hevdet at spriten de hadde kjøpt i Spania var tiltenkt den danske fiskeflåten i Nordsjøen. Det var dårlig vær og motorproblemer som har ført dem ut av internasjonalt farvann og inn til norskekysten. Aktor mente imidlertid at lasten, som hadde en anslått markedsverdi på rundt en halv million kroner, var tenkt solgt i Norge. Retten trodde mer på aktor enn de siktede, og de tre mennene ble til slutt dømt.

Fotoet er en del av fotoarkivet etter Sørlandske Tidende og oppbevares på KUBEN i Arendal. Fotoarkivet inneholder pressebilder og omfatter rundt 4000 motiv. Det dekker perioden fra 1959 til 1974. På KUBEN finnes også de fleste årgangene fra Sørlandske Tidende og dens forgjenger Vestlandske Tidende. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva fotoarkivet inneholder.

Kommentarfelt