Det sørlandske tankeventyr

På midten av 1920-tallet lå skipsfarten på Sørlandet nede med brukket rygg. Seilskutetida var definitivt over og den økonomiske krisen i kjølvannet av 1. verdenskrig gjorde det vanskelig å drive lønnsom fraktfart til havs. Men nettopp i denne vanskelige perioden bød det seg en ny sjanse. Det økende behovet for olje førte til et økt transportbehov og oljeselskapene konkurrerte om å binde til seg skip gjennom fraktavtaler. Samtidig begynte flere av de kriserammede skipsverftene, med storbanker i ryggen, å tilby nye skip på kreditt og der fraktavtaler kunne brukes som sikkerhet. Et av verftene som tilbød skip på denne måten var Kockums Mekaniske Verksted i Sverige, og en av rederne som bestilte var S. H. Smith Sørensen i Arendal. Her er en av konstruksjonstegningene over M/S O. B. Sørensen som ble levert i 1931 og gikk inn på en ti år lang fraktavtale med Anglo Saxon Petroleum. (Arkivref: PA-2583, Smith Sørensens Tankrederi AS, T01 L0001).

Søren Hans Smith Sørensen ble født 9. desember i 1885 og var sønn av Ole B. Sørensen som var skipsfører, reder og etablerte skipsverft i Bratteklev på Tromøya. I 1928 gikk Smith Sørensen inn i tankfarten ved kjøp av en eldre damptanker som han døpte D/S Heron. Tankskipet ble kjøpt på kreditt og betinget en ti år lang fraktavtale med Anglo Saxon Petroleum. Flere sørlandsredere startet opp med tankfart på denne måten, men flere benyttet seg også av tilbud om nye tankskip. For Smith Sørensen kom den videre satsingen til å gå gjennom etablering av Smith Sørensens Tankrederi AS og bestillingen av bl.a. M/T O. B. Sørensen i 1930.

Konstruksjonstegningen av M/T O. B. Sørensen er en del av arkivet etter Smith Sørensens Tankrederi AS og befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter materiale knyttet til D/S Heron, M/T Ora, M/T Orion og M/T O.B. Sørensen. Arkivmaterialet strekker seg fra 1928 og frem til 1950-årene og omfatter korrespondanse knyttet til de ulike skipene, dekks- og maskinbøker, samt skipstegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt