Dyrebeskyttelsens kalender

Dyrebeskyttelsens kalender, Knut Hamsun og en dyrevenn fra Arendal

Ved årsskiftet 1931 til 1932 var det flere kalendere til salgs i Norge, men det var en kalender som skilte seg ut. For året 1932 hadde nemlig Norges Dyrebeskyttelsesforbund fått med seg tegneseriepioneren Ivar Mauritz-Hansen og den verdensberømte forfatteren Knut Hamsun. Kalenderens mor var imidlertid en dyrevenn fra Arendal.

Norges Dyrebeskyttelsesforbund ble stiftet 7. september 1920 som «Norske Dyrebeskyttelsesforeningers Landsforbund». Forbundets formål var å fungere som et bindeledd mellom alle de ulike dyrevernforeningene i Norge. På stiftelsesmøte kom representanter fra ulike deler av landet og fra Arendal møtte Elise Løvold.

Elise Løvold med sitt barnebarn Sigrid Ring Hartmann
Elise Løvold med sitt barnebarn Sigrid Ring Hartmann

Elise Løvold født Meinich (1873 – 1930) var gift med direktør for Arendal Dampskibsselskap og stortingsrepresentant Halvor Løvold. Som sin mann var Elise Løvold sterkt engasjert i samfunnsliv og i 1920 ble hun blant annet styremedlem i det nyåpnede Aust-Agder og Arendals sykehus. Løvold var også opptatt av dyrevelferd og var i en årrekke formann i «Barneforeningen til Dyrenes Beskyttelse i Arendal». Foreningen var søstervirksomhet til «Foreningen for Dyrenes Beskyttelse i Arendal og Omegn» som var blitt etablert allerede i 1893.

På stiftelsesmøtet til Norges Dyrebeskyttelsesforbund ble Løvold også valgt inn i styret til det nyetablerte forbundet, men det var en annen rolle i forbundet som kom til å gi henne mer oppmerksomhet.

Ved årsskiftet 1926 til 1927 gav forbundet ut sin første kalender og redaktør var Elise Løvold. Kalenderen kom til å gå under navnet «Dyrebeskyttelsens kalender» og ble raskt en av de mer populære kalenderne på markedet. Kalenderen ble trykket av Mittet & Co og den skilte seg ut ved å være rikt illustrert og ved å inneholde passende tekstavsnitt. Løvold fikk mye ros for de vakre kalenderne, men hennes karriere som kalenderredaktør skulle bli kortvarig. 9. mars 1930 døde hun kun 57 år gammel. Kalenderen kom likevel til å leve videre, og de neste årene var det et annet familiemedlem som gikk inn i redaktørrollen.

Astrid Hartmann født Ring (1892 – 1969) var Elise Løvolds datter og hun delte sin mors engasjement for både dyrevelferd og ikke minst for Dyrebeskyttelsens kalender. Hartmann bodde på Bygdø i Oslo og det var trolig her hun kom i kontakt med Knut Hamsun.

Knut Hamsun ved skrivebordet på Nørholm. Foto: Martha Myhrslo
Knut Hamsun ved skrivebordet på Nørholm. Foto: Martha Myhrslo

Høsten 1926 flyttet familien Hamsun til Museumsveien 5. på Bygdø og ble naboer med familien Hartmann som bodde i Museumsveien 6. Hamsuns faste tilholdssted var imidlertid Nørholm ved Grimstad. På Nørholm hadde Hamsun bygd opp et mønsterbruk med flere husdyr, og det var nok disse dyrene Hartmann hadde i tankene når hun spurte Hamsun om han kunne levere tekst til «Dyrebeskyttelsens kalender».

Dyrebeskyttelsens kalender 1932 januar

Hamsun tok oppdraget og med utgangspunkt i hans egne barns omgang med dyrene, skrev han en kalendertekst. Teksten ble imidlertid ikke helt som planlagt. Hartmann hadde bedt om en tekst til hver måned, men det hadde Hamsun glemt og leverte i stedet en sammenhengende tekst. I et brev til Hartmann 22. juni 1930 beklaget Hamsun det hele. «Kjære Frue! Det gale er at det blev altfor langt, jeg skrev og skrev og glemte at det skulde være bare nogen Linjer til en av Maanederne.»

Teksten ble imidlertid godt mottatt og ved å dele den opp i mindre avsnitt, fikk hver måned i kalenderen noen av Hamsuns velvalgte ord. Til å illustrere teksten engasjerte Hartmann tegneren Ivar Mauritz-Hansen. Mauritz-Hansen var en av pionerene innen norsk tegneseriekunst og hadde skapt populære tegneseriefigurer som Professor Tanke samt Nils og Blåmann.

Hamsuns tekster og Mauritz-Hansens tegninger var en god kombinasjon, og som tidligere år, fikk også kalenderen for 1932 god omtale. I enkelte aviser ble den til og med omtalt som årets begivenhet blant kalendere.

Dyrebeskyttelsens kalender 1932

På KUBEN i Arendal oppbevares et eksemplar av Dyrebeskyttelsens kalender for 1932. Kalenderen er en del av en samling med dokumenter knyttet til Knut Hamsun. Dokumentene fordeler seg over 31 arkivbokser og inngår i en større samling kalt Personalia. Materialet strekker seg fra rundt 1880 og frem til 1970-tallet. I tillegg til kalenderen finnes her enkelte brev, selvangivelser, almanakker med notater, trykksaker knyttet til nobelprisen, og ikke minst avisutklipp og utklipp fra diverse tidsskrifter. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1435, Personalia L0194
Arkiv PA-2418, Portrettsamlingen

Gierløff, Chr: Norges Dyrebeskyttelsesforbund 1920 – 1945. En 25 års beretning ved Chr. Gierløff. Bergen 1945
Næss, Harald N: Knut Hamsuns brev 1925 – 1933. 1999
Agderposten 17.07.1889, 08.10.1912
Grimstad Adressetidende 11.03.1930
Porsgrunns Dagblad 11.12.1931
Vestlandske Tidende 27.01.1920
https://no.wikipedia.org/wiki/Dyrebeskyttelsen_Norge besøkt 06.01.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Halvor_Løvold besøkt 07.01.2021
https://nbl.snl.no/Ivar_Mauritz-Hansen besøkt 06.01.2021
https://hamsun-selskapet.no/forfatteren/ besøkt 07.01.2021

Kommentarfelt