Forsvarte øya i Ishavet mot nazistene

Den 10. mars 1941 ankom en liten norsk styrke bestående av tolv soldater, en offiser og tre meteorologer øya Jan Mayen. Blant dem var menig Sigurd Christensen fra Grimstad. De norske soldatene tilhørte Det norske kompani på Island og var kommet til Jan Mayen for å bistå med reetablering av en værmeldingsstasjon, samt forsvare øya mot et mulig tysk angrep. Landgangen på den forblåste utposten i Nordishavet markerte også den første «gjenerobringen» av norsk jord etter den tyske okkupasjonen av Norge våren 1940. Jan Mayen hadde en strategisk beliggenhet der den lå plassert i Nordishavet nord for Island og øst for Grønland, og på samme breddegrad som Nordkapp.

På 1920-tallet hadde den vulkanske øya blitt annektert av Meteorologisk institutt på vegne av den norske stat. Meteorologisk institutt anla samtidig en værmeldingsstasjon på øya. Jan Mayen ble underlagt norsk suverenitet i 1929 og ble en del av kongeriket Norge året etter. Krigshøsten 1940 var britiske myndigheter redd for at tyskerne skulle okkupere øya og ta over den meteorologiske stasjonen. De ønsket å komme både tyskerne og den arktiske vinteren i forkjøpet, og etter avtale med norske myndigheter ble Jan Mayen evakuert senhøsten 1940 og den norske værmeldingsstasjonen ødelagt.

Etter hvert som krigen skred frem innså imidlertid de allierte at Jan Mayen hadde en viktig strategisk betydning. Øya var et knutepunkt for værvarslingstjenesten i Nord-Europa og Atlanterhavet, og værmeldinger herfra var viktige i forhold til konvoiene som gikk til Murmansk. I 1941 ble derfor øya lagt under alliert kontroll. Den norske garnisonen på Jan Mayen bidro med å bygge hytter og forsvarsanlegg, samt forsvare seg mot bitende vind og kulde samt tyske bombefly. Tyskerne prøvde flere ganger å bombe radiostasjonen og anleggene, men lyktes aldri. Jan Mayen ble aldri okkupert av tyskerne og var den eneste delen av Norge som hele tiden var i norsk besittelse. Flere austegder tjenestegjorde på Jan Mayen under krigen, deriblant Reidar Stray som tok flere fotografier i løpet av oppholdet. (Arkivref: PA-2844, Stray, Reidar U01 L0001).

En annen som besøkte Jan Mayen under 2. verdenskrig var den kjente dikter, forfatter og motstandsmannen Nordahl Grieg (1902-1943). Grieg hadde forlatt Norge etter den tyske invasjonen og hadde meldt seg til norsk militærtjeneste i Storbritannia. Grieg ønsket å styrke den norske kampmoralen og besøkte flere steder i utlandet der norske styrker var stasjonert. Sommeren 1942 besøkte han Jan Mayen og han likte seg godt. Til en av offiserene uttalte Grieg følgende: «Dette vidunderlige lille demokratiske samfund som dere har skapt på Jan Mayen».

Grieg mistet livet året etter oppholdet på Jan Mayen. I desember 1943 deltok han som krigskorrespondent på et britisk bombetokt over Berlin. Bombeflyet han var ombord i ble truffet av en granat og styrtet utenfor den tyske hovedstaden. Hele besetningen døde. Under krigen skrev Grieg flere kjente motstandsdikt som «Kongen» og «17. mai 1940». Etter hans død kom det ut en diktsamling med flere av diktene han skrev under krigen. Diktsamlingen «Friheten» rommer også et dikt som han skrev under oppholdet på Jan Mayen. Diktet «Øya i Ishavet» gir også et godt tidsbilde på krigssituasjonen sommeren 1942. Diktet begynner slik: «Mørk står en øy av hav, ensom kald og bar. Dette er Norges land, dette er alt vi har».

Bildene fra Jan Mayen inngår i arkivet etter Reidar Stray som oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter også bilder fra Strays opphold ved Det norske kompani på Island og Den norske brigade i Dumfries i Skottland. På arkivportalen.no kan du få en oversikt over hva arkivet inneholder. På KUBEN finnes det også brev fra Nordahl Grieg til vennen Harald Juell, samt et håndskrevet originalmanuskript til diktet «Godt år for Norge» som inngår i diktsamlingen «Friheten». Brevene og diktet finnes i Harald Juells arkiv. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Steen, Sverre (red.) Norges krig 1940-1945, Bind 1, Gyldendal, 1947
Steen, E.A. Norges Sjøkrig 1940-1945. Marinens operasjoner i arktiske farvann og i Island, på Grønland, Jan Mayen og Svalbard, Gyldendal, 1960
Grieg, Nordahl, Friheten, Gyldendal, 1945

 

 

Kommentarfelt