Frøavl på Dømmesmoen – fra prøvefelt til plantearv

«Det er synd at folk har så vanskelig for å få øynene opp for en så fin grønsak som denne». Slik omtalte Grimstadfrø AS nyheten brystsukkererten Apollo i sin priskatalog fra 1956. Salg av frø var imidlertid god butikk og på prøvefeltene på Dømmesmoen avlet frøprodusenten også frem nye arter. En av dem var sukkerertsorten Tidlig grønn sabel.

5. mai 1960 ble det sådd frø fra to ulike typer av sukkerertsorten Tidlig grønn sabel på et prøvefelt på Dømmesmoen i Grimstad. Den 19. mai kan man lese i loggboken fra prøvefeltet at begge variantene «spirer svært godt». Prøvefeltet tilhørte Grimstadfrø AS.

Allerede i 1956 var Tidlig grønn sabel en del av et omfattende ertefrøsortiment til frøavlsbedriften fra Grimstad. I dag står denne sukkerertesorten, som ble plantet på prøvefeltet en maidag i 1960, på norsk offisiell sortliste og er godkjent med handelsmerket Plantearven.

Kartotekkort fra Grimstadfrø AS Sukkerert Tidlig grønn sabel

Gartnere i Grimstadfrø klarte også på 1960- og 70-tallet å dyrke frem en egen stamme av den populære ertesorten Engelsk sabel. Etter at Tidlig grønn sabel gikk ut av sortimentet til Grimstadfrø på begynnelsen av 1980-tallet ble den lenge borte fra markedet, før hobbygartnere begynte å interessere seg for gamle bønne- og ertesorter. Mange avlet fram de gamle sortene med stort hell, men mange av disse frøene egner seg ikke godt til storskaladyrking. I dag har frøentusiastene i firmaet Solhatt Tidlig grønn sabel i sortimentet sitt og er en av få frøavlsbedrifter som avler frem og selger norske sorter.

Det har vært organisert frøproduksjon i Norge i ca. 100 år, blant annet i Grimstad. Grimstadfrø AS ble i 1955 skilt ut som et eget selskap fra Grimstad Gartneri, som ble etablert i 1855. Allerede før selskapet ble skilt ut hadde Grimstad Gartneri egen frøhandel, og gartnere hadde gjennom hele før- og etterkrigstiden jobbet med å teste ut nye grønnsaksfrø og blomsterfrø på prøvefeltene på Dømmesmoen. Hvert år presenterte de nyheter i frøkatalogene sine og forsøkte selvsagt å nå ut til folket med nye blomster- og grønnsakstrender.

Frøkatalog fra Grimstadfrø AS

En av nyhetene som ble presentert i frøkatalogen fra 1956 var Brystsukkererten Apollo og Grimstadfrø AS mente at «Det er synd at folk har så vanskelig for å få øynene opp for en så fin grønsak som denne». Frøproduksjon i Grimstad var en stor virksomhet, og under siste verdenskrig ble det solgt store mengder med frø som postordre. Etter krigen endret hele det norske hagebruksmønsteret seg og i 1984-1985 ble Grimstadfrø AS solgt til L.O.G S/L.

I dag foregår hovedparten av forskning på norsk frøavl på Landvik i Grimstad, men på KUBEN i Arendal finnes arkivmateriale etter Grimstadfrø AS. I tillegg til loggbøker fra prøvefeltene består arkivene etter Grimstadfrø AS av både ordrebøker, kundelister, korrespondanse, styreprotokoller og omfattende kartotek over blomster og grønnsaker de har testet ut. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Monika Kurszus Håland arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2097, Grimstadfrø AS K04 L0001, X L0001, Y02 L0007

https://solhatt.no/2014/12/06/gamle-norske-sorter-far-nytt-liv-som-tradisjonssort/

Kommentarfelt