Jakten på fregatten Najaden

Den 11. april 1968 hadde flere skuelystne samlet seg rundt havnebassenget på Lyngør. Medlemmer fra Arendal Undervannsklubb hadde kommet på besøk og under ledelse av fylkeskonservator Ulf Hamran var de på jakt etter den dansk-norske fregatten Najaden. Krigsskipet, som var blitt senket under slaget ved Lyngør 6. juli 1812, hadde en tidligere funnet rester fra, men selve vraket var ikke lokalisert. 16. februar 1968 hadde departementet gitt grønt lys til undersøkelsene og i påsken samme år skulle dykkene gjennomføres. Dykkerne gikk systematisk til verks. Ved hjelp av et flyttbart rutenett undersøkte de hver kvadratmeter av havbunnen. Arbeidet skulle imidlertid vise seg å bli vanskelig. Havbunnen var full av slam som gjorde undersøkelsene tidkrevende. I tillegg var bunnen full av gjenstander som ikke hadde noen tilknytning til det dansk-norske krigsskipet. Najaden var nemlig ikke det eneste fartøyet som hadde forlist eller etterlatt spor i nærheten. Beboerne på Lyngør hadde også i flere hundre år brukt havnebassenget som søppelkasse. I løpet av de første dagene ble det blant annet funnet krittpiper fra 1700-tallet, deler av steintøy og leirtøy fra 1800-tallet, sko fra 1900-tallet, kjøttben samt deler av en jernkomfyr. Det ble også funnet deler av treverk og blokker som en antok stammet fra Najaden, men funnet av selve vraket lot vente på seg. Først 16. april, på undersøkelsenes siste dag, traff dykkerne blink. I et siste søk nær land oppdaget dykkerne en sammenhengende større trekonstruksjon av grov eik. Det mørke treverket lå nærmest som et gulv. Najadens akterdekk var lokalisert. (Arkivref: PA-2065, Aust-Agder-Museet F17 L0001).

Najaden ble bygget i Danmark og sjøsatt 26. oktober 1811. Napoleonskrigene(1802-1815) var godt i gang og etter britenes ran av den dansk-norske flåten i 1807 hadde Danmark-Norge valgt Napoleons side i konflikten. Krigen med Storbritannia førte til at handelsruten mellom Danmark og Norge ble satt under press av britiske krigsskip og den livsviktige kornimporten fra Danmark til Norge stoppet tidvis opp. I februar 1812 ble Najaden sendt til Norge for å sikre proviantforsyningene mellom Norge og Danmark. Britene svarte med å sende det store linjeskipet HMS Dictator og kanonbriggene HMS Calypso, HMS Podargus og HMS Flamer mot norskekysten i juli samme år. 6. juli lå Najaden sammen med briggene Kiel, Lolland og Samsøe til ankers ved Sandøya utenfor Tvedestrand. Kaptein på Najaden, Hans Peter Holm, var klar over den britiske flåten som krysset utenfor kysten, men antok at de britiske skipene ikke ville tørre å seile innaskjærs med de store skipene sine. Overraskelsen var dermed stor da Holm og de andre offiserene på toppen av Sandøya så den britiske flåten seile på innsiden av grunnene med kurs for nettopp Sandøya. I hui og hast ble ankrene kappet, seilene heist og kursen satt gjennom den indre leden nordøstover. Med britiske skip i helene seilte den dansk-norske flåten mot Lyngør for å unnslippe. Ingen britiske skip ville vel våge seg inn her? I hvert fall ikke det store linjeskipet. Inne i det trange Lyngørsundet ankret de dansk-norske skipene opp og forberedte seg på kamp. Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Også her turte britiske skip å gå inn. Gjennom Store Svalsund dukket plutselig HMS Dictator opp. Den norske styrken innledet angrepet, men kunne ikke hindre at Dictator ble liggende med hele bredsiden mot Najaden. Rundt 21:30 åpnet det britiske skipet ild. I løpet av kun 15 minutter hadde Najaden blitt beskutt av 4 tonn med jernkuler og klokken 21:47 gav skipet opp kampen. Najaden hadde nå slagside og det brant akterut. Klokken 22.10 nådde brannen kruttmagasinet og Najaden eksploderte. Av mannskapet på 315, ble 133 drept og 102 såret. Najaden skulle bli det siste store krigsskipet i den dansk-norske marinen.

Fylkeskonservator Hamrans brevveksling med Det kongelige kirke- og undervisningsdepartementet vedrørende søket etter skipsvraket av Najaden, er en del av arkivet etter Aust-Agder-Museet og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Brevene er del av en arkivserie knyttet til undervannsarkeologi. Arkivserien inneholder korrespondanse, kartlegginger og avisartikler knyttet til flere skipsforlis langs kysten av Aust-Agder og dekker hovedsaklig perioden fra 1966 til 1972. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva som finnes i arkivet etter Aust-Agder-Museet. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. På KUBEN oppbevares også flere av gjenstandene som ble hentet opp i forbindelse med søket etter Najaden i 1968. Noen av dem kan sees på digitaltmuseum.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
http://www.forsvaretsmuseer.no/nor/Media/Foto-marinemuseet/MMU.950153-25/Najaden
Heidem, Knut: Slaget i Lyngør 1812. Bokbyen forlag 2012

 

 

Kommentarfelt