Kaffeslabberas i hagen på Solhaug sommeren 1895

Hageliv på Solhaug

I 1884 kjøpte sogneprest Jens Andreas Gjerløw (1840-1893) i Barbu en eiendom på auksjon. Sammen med sin hustru, Anna (1857-1828, f. Aalholm), bygde han et hjem for familien med en staselig villa med utsikt mot Galtesund og flott tilhørende hage. Eiendommen het Solhaug, et navn som gjenspeilet beliggenhet og solforhold. Her skulle familien Gjerløw oppleve både glade og triste dager, fra hagefester til familietragedier. Ekteparet Gjerløw var opptatt av hageanlegget, og de handlet med flere planteskoler og ulike gartnere for å få planter og trær på plass. Kvitteringer og regnskap viser at de hadde en rekke frukttrær, røde og hvite rips, bringebær, stikkelsbær og en stor mengde andre planter, som rosebusker, kaprifolium, hengealm og blodbøk. Fra gartner P.H. Poulsson i Stavanger fikk fru Gjerløw i 1896 følgende beskjed etter en bestilling hun hadde sendt: «Af Betula Youngii vil jeg ikke sende flere, da det lader til at de ikke trives paa Deres Kanter; jeg vil sende Dem en anden Hængebirk, extra pen mere haardfør og retstammet end den anden, som altid er kroget af sig». Anna Gjerløw førte nøye regnskap, og slik kan vi se hva de hadde på Solhaug både av planter og andre ting. Etter hvert ble Solhaug hjem for familien Hammer. Thyra Hammer (1877-1969, f. Johnsen) var Anna Gjerløws niese, og hun hadde derfor vært på Solhaug også før hun ble gift med Josef Hammer i 1898. I 1899 flyttet de inn på Solhaug. Også de benyttet seg av den flotte hagen, og de var dessuten aktive med fotoapparatet, noe som resulterte i bilder av både hus, hage, utsikt og familiemedlemmer. I et av fotografiene ser vi et lite hageselskap med Thyra, Anna Gjerløw og Annas døtre Anna og Kirsten Maria (Mia). Fotografiet er fra 1895, bare et knapt år før begge Anna Gjerløws døtre døde med noen få måneders mellomrom. (Arkivref: PA-2780 Joseph Hammers fotosamling).

Familien Hammer bodde på Solhaug i flere tiår. Etter først å ha leid eiendommen av Anna Gjerløw og sønnen Jens Gjerløw, kjøpte de Solhaug i 1916. Josef Gustav Emil Hammer (1870-1946) var opprinnelig fra Moss, men i Arendal gjorde han karriere som både banksjef og konsul, i tillegg til å sitte i flere styrer. I årene 1917-1919 var han dessuten ordfører i Arendal. Thyra og Josef Hammer fikk flere barn som vokste opp på Solhaug. Også Thyras mor, Jenny Johnsen, som var Anna Gjerløws søster, bodde en periode sammen med dem. I 1946 døde Josef Hammer, og året etter solgte Thyra Hammer Solhaug til Røde Kors som gjorde eiendommen om til et aldershjem for damer. I Agderposten 24.9.1948 stod følgende på trykk i anledning åpningen av Røde Kors-hjemmet på Solhaug: «En stor eventyrlig have med frukttrær og blomster omgir huset som med alle sine kanapper er som tatt like ut av eventyret». Solhaug var dessuten nærmeste nabo til Den Houenske Margarete Stiftelse som også var kjent for sin vakre park. I 1972 ble Solhaug solgt til Arendal kommune, og villaen og deler av hagen måtte etter hvert vike for å gjøre plass til et større og mer moderne aldershjem, som fortsatt er i drift.

Fotografiene fra Solhaug og Josef og Thyra Hammers utvidede familie er en del av Joseph Hammers fotosamling som oppbevares på KUBEN i Arendal. Denne samlingen består av fotografier på glassplater og i album. En del av bildene er digitalisert og ligger tilgjengelig på agderbilder.no. Her kan du også se en rekke andre bilder fra våre samlinger. I samlingene Lokalia og Personalia finnes det flere mapper som omhandler Solhaug og familiene som bodde der. Arkivene er tilgjengelige på KUBENs lesesal.

Skrevet av Lena Sannæs arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Agderposten 24.9.1948

Kommentarfelt