Godbiter fra skoleungdom

Flere av oss har nok som skoleelever sørget for en god latter i lærerens sene kveldstimer med prøveretting. På Møglestu videregående skole i Lillesand, visste lærerne å ta vare på små gullkorn. Der samlet de nemlig fra 1980 til 1992 elevsitater i en egen bok, «Godbiten». Det kunne være noe som var sagt i en time, skrevet på en prøve eller i en melding. De aller fleste innførslene er anonymisert og kun merket med klasse eller sammenheng. På første side i boka kan vi blant annet lese at:
«Fisk og andre dyr i havet blir totalt utryddet der hvor oljen har markert sitt revir.» (norsk, 3.kl, 1980)
«Norge er et langstrakt land. Som kjent strekker det seg fra Kr.sand til Roma.» (norsk, 1.kl, 1980)
(Arkivref: KA0900-550ae, Aust-Agder fylkeskommune, Møglestu videregående skole Y01 L0001).

Møglestu videregående skole hadde sitt første kull med elever fra høsten 1978, mens skolebygningene fortsatt var under oppføring. Skolen åpnet offisielt 4. desember 1979. Fra kun fire klasser det første året, økte elevmassen jevnt utover 80-tallet. Undervisningstilbudet dekket ulike allmennfag, handel og kontor, yrkesfag, helsefag og i en periode idrett. I 1990 ble skolen slått sammen med Møglestu fagskole for husstell og Birkenes videregående skole, og utover 1990-tallet tilbød Møglestu vgs både allmenfag, yrkesfag og en mengde AMO-kurs (Arbeidsmarkedsopplæring). I 2019 endret skolen navn til Lillesand videregående skole.

«Godbiten» er en del av arkivet etter Møglestu videregående skole, som befinner seg på KUBEN. Arkivet består av både saksarkiv, elevdokumentasjon, personalmapper og mye annet som samlet kan gi et bredt bilde av skolens historie. På arkivportalen.no kan du se katalog over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt