Aksjebrev Grand Hotel Anna Lindegaard utsnitt

Grand Hotel i Arendal – et av landets beste hotell

I 1918 startet en ny epoke for Grand Hotel i Arendal. Aktieselskabet Grand Hotel i Arendal ble etablert. De neste tiårene skulle hotellet utvikles til å bli et landemerke for byen. Grunnlaget for hotellets gode rykte var imidlertid allerede lagt. Bak stod blant annet en av Arendals første kvinnelige politikere.

En av aksjonærene i det nye selskapet var Anna Lundegaard. Sammen med sin sønn Oscar hadde hun drevet Grand Hotel de siste årene. Ifølge de lokale avisene Vestlandske Tidende og Agderposten, hadde familien Lundegaard drevet hotellet til å bli et av landets beste. Det var imidlertid ikke Lundegaard som etablerte hotellet ytterst på Langbryggen.

Schnurbusch Hotel i Arendal rundt 1865. Foto: Hans Peter Nielsen
Schnurbusch Hotel i Arendal rundt 1865. Foto: Hans Peter Nielsen

Et hotell med lange tradisjoner

Allerede på begynnelsen av 1850-tallet skal Antony Günter Sandberg ha startet opp hotelldrift i en stor trebygning han kjøpte av familien Dedekam. I 1859 ble hotellet kjøpt av tyskeren Jodochus Edmundus Schnurbusch, og kom i hans eie til å gå under navnet Schnurbusch Hotel.

Under den store bybrannen i 1868 brant hotellet ned. Denne unge arkitekten Nestor Georgius Thomassen fikk i oppdrag å tegne et nytt hotell. Som de fleste andre nedbrente bygningene i Arendal, ble også det nye hotellet bygget i mur.

Grand Hotel i Arendal rundt 1918
Grand Hotel i Arendal rundt 1918

Mot slutten av århundret skulle hotellet ha flere eiere. I 1897 ble det kjøpt av Niels Lundegaard, en tidligere seilskuteskipper fra Farsund.

Fra skuter til hotell

Niels ble født i Spind ved Farsund i 1853, og var barnebarn til eidsvollsmannen Teis Lundegaard. På 1880-tallet førte han fullriggeren «Rebus» eid av Jens Lassen Ugland fra Arendal. I Arendal skulle han imidlertid også bli kjent som hotellvert.

Fullrigger "Rebus" av Arendal
Fullrigger «Rebus» av Arendal

8. august 1880 giftet Niels seg med Anna Solberg. Anna var født i Stange i Hedemarken i 1858. Faren var Isac Solberg. På 1870-tallet hadde Isac startet opp hotelldrift på Tyholmen i Arendal. Hotellet ble kalt for Solbergs Hotel.

Isac eide også presteboligen på Tyholmen. Da denne brant ned i 1886, ble boligen erstattet med et nytt hotell navngitt Hotel Phønix. Mot slutten av århundret var det svigersønnen Niels som drev begge hotellene sammen med sin kone. I 1897 gikk turen videre til Grand Hotel. For Niels skulle det bli en kortvarig periode som hotelleier.

Hotellvertinne og enkefrue

Høsten 1905 døde Niels på grunn av sykdom. Hotellet ble dermed overtatt av enkefrue Anna Lindegaard. Sammen med sin sønn Oscar, kom hun til å drive hotellet videre.

Ifølge folketellingen for Arendal i 1910 hadde hotellet 17 ansatte dette året. Anna ble oppført som hotelleier, mens Oscar hadde rollen som sekretær. Samme år rammet et nytt dødsfall familien.

5. januar 1910 døde Annas eldste sønn Nicolai av nyresvikt. Han ble kun 27 år gammel. For Anna skulle imidlertid året 1910 også markere en positiv milepæl.

Kvinnesak og politikk

Anna var ikke kun hotelleier. Hun var også kvinnesaksforkjemper og medlem av Arendals Kvindestemmeretsforening. I 1910 kunne fortsatt ikke kvinner stemme ved stortingsvalg, men ved kommunevalg kunne de både stemme og bli valgt.

Ved kommunevalget i Arendal i 1910 stilte Anna til valg. Hun ble valgt, og i perioden 1911 til 1913 var hun den eneste kvinnen i Arendal kommunestyre. Hun ble dermed Arendals andre kvinnelige lokalpolitiker.

Som politiker skulle Anna få flere verv. Hun satt blant annet i styret for Arendals sykehus. Helse var også noe Anna engasjerte seg i. Som medlem av Sanitetsforeningen var hun opptatt av bekjempelsen av tuberkulose. Anna kom også til å bidra da Spanskesyken rammet Arendal i 1918. Da hadde Grand Hotel nettopp fått nye eiere.

Et førsteklasses hotell

I 1915 overtok Annas sønn Oscar det formelle eierskapet til hotellet. Men allerede høsten 1917 ble det klart at et aksjeselskap skulle overta.

Både Agderposten og Vestlandske Tidende utrykte håp om at det nye eierskapet skulle videreføre det gode arbeidet til familien Lundegaard. Samtidig ble hotellet beskrevet med svært positive ord.

I Agderposten 22. oktober 1917 kunne en blant annet lese følgende: «Familien Lundegaard har oparbeidet og drevet «Grand Hotel» slik at knapt noget hotel i landet har saa godt ord paa sig. Et utmerket stel, førsteklasses bekvemmeligheter, en behandling av gjesterne som gav dem en sterk følelse av hygge og tryghet, rimelige prise – kortsagt alle de gode egenskaper et hotel kan ha, har i særlig grad præget «Grand» til ære for hotellet og byen.»

Aksjebrev Grand Hotel Anna Lindegaard

Nye eiere

6. desember 1917 ble det holdt konstituerende generalforsamling i A/S Grand Hotel i Arendal. Oscar ble med videre som en del av styret, mens Anna ble valgt til varamedlem. Ny direktør ble hentet fra Golaa höifjeldshotel og het O.J. Henrichsen.

I 1934 ble aksjemajoriteten i selskapet overtatt av Hans Michaelsen. Under hans ledelse skulle hotellet bokstavelig talt nå nye høyder.

Modernisering og takterrasse

Den nye hotelleieren gikk straks i gang med å utvide og modernisere hotellet. 20 nye værelser og 9 nye bad kom til.

Kronen på verket var en takterrasse med utsikt utover byfjorden mot Galtesund. På selveste 17. mai 1935 ble Grand Hotels Takrestaurant åpnet for publikum.

Grand Hotel fremstod som et moderne hotell. Det skulle ikke vare. Fem år senere ble hotellet inntatt av ubudne gjester.

Fra hotell til nazi-hovedkvarter

9. april 1940 ble Norge invadert av Nazi-Tyskland. Da krigen kom til Arendal, marsjerte tyske soldater utenfor hotelldøren. Snart var hotellet også på tyske hender.

Tyske tropper på Langbrygga 9. april 1940. Foto: Leif Michaelsen
Tyske tropper på Langbrygga 9. april 1940. Foto: Leif Michaelsen

Tyskerne omgjorde Grand Hotel til hovedkvarter for sin øverste militære ledelse. De tok ikke særlig hensyn til det stilfulle hotellet. I løpet av krigsårene ble interiøret kraftig nedslitt og flere kostbare møbler skal ha forsvunnet.

Da krigen var over fikk Hans Michaelsen tilbake hotellet sitt. De neste årene ble hotellet utviklet videre, men i 1974 var det slutt.

Smørbrødmeny Grand Hotel Arendal

Salg og rivning

I 1974 ble hotellet solgt til skipsreder Marlow Wangen. Ved oppkjøpet utelukket ikke skipsrederen fortsatt hotelldrift, men fremfor hotell ble bygningen innredet med kontorer.

Et nytt stort hotell var nylig bygget i Arendal, og den nye eieren så derfor ikke noe lønnsomhet i å fortsette driften. Dermed var det slutt for det rundt 100 år gamle Grand Hotel.

På nyåret i 2018 var det også slutt for hotellbygningen. Den gamle Grandgården ble revet for å gi plass til et nytt leilighetsbygg. På KUBEN i Arendal finner en imidlertid flere avtrykk etter Grand Hotel.

Grand Hotel på KUBEN

I et lite arkiv kalt PA-2961, Grand Hotell finner en blant annet flere aksjebrev, menyer og statusbøker. Arkivet dekker perioden fra 1918 til 1974. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2961, Grand Hotell, PA-2140, Kubens digitale fotoarkiv U06.0111, PA-2412, Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder L9.070, PA-1935, Samling av fartøysbilder
Fensli, Rune og Frøstrup, Johan Christian: Det var en gang. Arendal i tekst og bilder. 1996
Foss, Frithjof: Arendals Byes Historie. 1998
Haugen, Johnny: Kvinner på barrikadene. stemmerettsjubileet på Agder. 2013
Handelsregistre for Kongeriket Norge 1918
Agderposten 04.09.1905, 17.04.1909, 06.03.1911, 22.10.1917, 07.12.1917, 11.07.1919, 07.05.1974, 12.02.2019
Arendals Tidende 04.06.2014, 10.11.2014
Lister 07.01.1910
Morgenbladet 31.12.1915
Tiden 03.01.1914, 04.01.1935
Tvedestrandsposten 27.01.1909
Vestlandske Tidende 20.10.1917
Folketelling for Arendal 1885, 1891, 1910 på digitalarkivet.no
Minesterialbok for Arendal sokneprestkontor; Trefoldighet 1878-1899 på digitalarkivet.no

Kommentarfelt