Kodak Girls fra Arendal

I begynnelsen av 1890-årene startet kameraprodusenten Eastman Kodak Company en reklamekampanje for sine kompakte og brukervennlige kameraer. Slagordet var: «You press the button, we do the rest», og målgruppen var unge kvinner. På slutten av 1800-tallet var kvinnerollen i endring. Kvinner stilte krav om likestilling og stemmerett. De ville være selvstendige, aktive og deltagende, og de ville reise. Eastman Kodak Company så et marked i dette, og presenterte sitt kamera i hendene på en ung og aktiv kvinne på tur. Kampanjen ble en suksess. Den såkalte Kodak Girl kom gjennom slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet til å pryde magasiner i både USA og i Europa. Mange kvinner skaffet seg et kamera og begynte å fotografere. Det gjorde de også i Arendal, og to av dem var søstrene Elinor og Sophie Eyde. På begynnelsen av 1900-tallet var søstrene i Sveits sammen med flere andre jenter, og kameraet var selvfølgelig med ut på tur. (Arkivref: PA-1932, Eydes samling U01).

Sophie Eyde(1883-1967) og Elinor Eyde(1887-1954) var døtre av skipsreder og konsul Christian Eyde og Augusta Eyde, og nieser av den mer berømte industrigründer Sam Eyde. Faren til jentene var en ivrig hobbyfotograf, og det er ikke utenkelig at dette også smittet over på døtrene. Sophie og Elinor vokste opp i familiens hjem i Bendiksklev i Arendal. Elinor ble etterhvert gift med redersønnen Jens Lassen Ugland, mens Sophie giftet seg med kriminaldommer Johan Gulbranson, som fra 1912 til 1917 var sorenskriver i Sand. Elinor var opptatt av trengende og satt en årrekke i styret for Arendal Røde kors. Sophie arbeidet flere år på kontoret til sin far. Som faren, skal Sophie også ha hatt interesse for jakt og fiske. Hun hadde også stor interesse for Aust-Agder Museet og var en av dem som ivret etter å få etablert skipperhuset på Merdø som museum.

Bildene fra Elinor og Sophie Eyde sitt opphold i Sveits er del av en samling kalt Eydes samling og er oppbevart på KUBEN i Arendal. Samlingen består hovedsakelig av fotografier etter Elinor, Sophie og deres far Christian, og strekker seg fra 1890 til 1910. Arkivet inneholder også noe korrespondanse, notater, diktatbøker og julekort. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt