Abels kart over Gjerstad og Vegårshei

Da sognepresten i Gjerstad, Hans Matthias Abel, i 1780-årene ville ha oversikt over de naturhistoriske forholdene i prestegjeldet, fikk han skoleholder Ole Halvorsøn Sletaas til å lage et kart over området. Resultatet ble «Kart over Gjerrestad Præstegjeld i Christiansands Stift I Norge». Kartet gir opplysninger om sogne- og fogderigrenser og veier, men også om sagbruk og annen «industriell» virksomhet. (Arkivref: PA-2541, Kartsamlingene T02 L0004 0002).

Hans Matthias Abel(1738-1803) var norsk prest og bestefar til matematikkgeniet Niels Henrik Abel. I 1769 ble han første sogneprest i Mo i Fyrrisdal. I 1778 ble han sogneprest i Åmli, mens han i 1784 flyttet videre til Gjerstad. Som sogneprest i Gjerstad bidro han til oppbygging skolevesenet, og han var også med på å etablere «Gjerestads Læse-Sælskab» som ble stiftet i 1796. Abel skal ha vært godt likt av både allmuen og av sin arbeidsgiver. Etter Abels død skrev biskop Hansen om Abel i Christiansands Ugeblad No. 33 for 1833: «I ham tabte Christiansands Stift en af dets virksomste Lærere, redelig som Nathanael, blid som Johannes, beskjeden og varm for Alt, hvad godt var, som Paulus

«Kart over Gjerrestad Præstegjeld i Christiansands Stift I Norge» er del av en kartsamling som oppbevares på KUBEN i Arendal. Kartsamlingen er geografisk ordnet, og flere av kartene dekker områder i Gjerstad og omegn. Kartene dekker en tidsperiode mellom 1758 og 1942. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva samlingen inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt