Bønder på børsen

I februar 1915 ble rederiet Transatlantic Motorship Company stiftet i Christiania. Forretningsideen bestod i å bruke rimelige motoriserte seilskip på Amerika-fart over Atlanterhavet. Initiativtakerne lokket med stor fortjeneste til de som investerte i selskapet. Etableringen anses som startskuddet for en periode som i historiebøkene omtales som «jobbetiden». Navnet kommer fra uttrykket «å jobbe med aksjer». Perioden er kjent for en ellevill aksjespekulasjon, spesielt med skipsaksjer. Tidspunktet for etableringen av rederiet var perfekt. Første verdenskrig (1914-1918) raste på kontinentet og de krigførende landene var avhengig av forsyninger utenfra. For skipsfartsnæringen var det stor fare for torpedering av tyske ubåter, selv for nøytrale skip fra Norge. Økt fare for forlis førte imidlertid til at fraktratene steg i været, noe som skapte gode økonomisk muligheter for de risikovillige. Denne muligheten grep flere småsparere fra hele landet da de tegnet aksjer i Transatlantic Motor Ship Company. En av disse var gårdbrukeren Olav Ulltveit-Moe fra Gjerstad. Han sikret seg 1 aksje i selskapet pålydende 1000 kroner, samtidig bestilte han en aksje på vegne av sin sambygding gårdbruker Torje Haugeto jr. Det skulle bli en meget god investering. Til tross for at flere av selskapets skip forliste og mange av mannskapet omkom, ble selskapet en gedigen økonomisk suksess. Da selskapet ble avviklet i mai 1916, fikk aksjonærene tilbakebetalt hele innskuddet, samt en avkasting på 85 prosent! (Arkivref: PA-1158 Hannevig-arkivet, 8.1).

Hovedmannen bak Transatlantic Motor Ship Company var 31 år gamle Christoffer Hannevig jr. Han var en redersønn fra hovedstaden, som hadde bodd deler barndommen på Langsæ i Arendal. Hannevig gikk under navnet «Excellencen» og skulle bli selve symbolet på «jobbetiden». I løpet av 1.verdenskrig (1914-1918) ble han en av Norges rikeste menn, gjennom storstilt formidling av skipskontrakter i Europa, samt oppbygning av et forretningsimperium i USA med flere skipsverft, banker og sjøforsikringsselskaper. Forretningseventyret skulle imidlertid bli kortvarig. Da 1. verdenskrig sluttet i november 1918, stupte etterspørselen etter skip og transport. Krigens slutt innledet også slutten på «jobbetiden», samt Hannevigs økonomiske havari. I 1921 ble både han og flere av hans selskaper slått konkurs. Hannevig gikk imidlertid til sak mot amerikanske myndigheter for å få kompensasjon for at hans skipsverft i USA ble rekvirert i siste del av 1. verdenskrig. «Hannevig-saken» varte i 30 år uten at han oppnådde noe. Han døde som en fattig mann i New York i 1950. I artikkelen ”Excellencen fra Langsæ” skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, kan du lese mer om Christoffer Hannevig jr. Historien om  «Excellencen fra Langsæ» kan du også se i form av en kortfilm på Avtrykk sin kanal på Youtube.

Arkivet etter Transatlantic Motor Ship Company befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet er en del av Hannevig-arkivet som omfatter den øvrige forretningsvirksomheten til Christoffer Hannevig jr., samt virksomheten til hans far Christoffer Hannevig senior og hans bror, Thor Olav Hannevig. Arkivet er publisert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt