Det er ingen sak at slutte!

Januar er måneden for forsetter og løfter om et sunnere og bedre liv. Statistisk sett er dette måneden hvor salget for diverse midler for røykeslutt er på sitt høyeste. I 1941 forsøkte dikteren Knut Hamsun selv å slutte denne høyst usunne vanen. Måneden var riktignok ikke januar, men det manglet tydeligvis ikke på motivasjon. De store helseskadene knyttet til røyking var ikke like kjent på 1940-tallet som de er i dag, men helsefrembringende var det neppe regnet som. Det var også krig i Norge, og tobakk var dyrt og ikke like lett å få tak i. Røykesluttet varte i nøyaktig ett år før Hamsun sprakk, men han ga seg ikke. Og den 15. november 1943 skiver han noe optimistisk i almanakken sin: «Sluttet at røke i dag. Forrige gang sluttet jeg 1 aar, fra 25/7 41 – 25/7 42. Det er ingen sak at slutte!» (Arkivref:PA-1435, Personalia, F L0174, Hamsun).

Knut Hamsun ble født 4. august 1859 i Lom og regnes som en av Norges største forfattere. I 1918 kjøpte han gården Nørholm utenfor Grimstad, der han drev både som bonde og forfatter. Det var også her han hadde sitt bosted da han i 1943 noterte i denne almanakken. Hamsuns politiske ståsted og handlinger under andre verdenskrig, førte til at han rett etter krigen ble siktet for landssvik. Saken ble imidlertid henlagt, da Hamsun fikk diagnosen «varig svekkede sjelsevner». Like fullt ble Hamsun i et sivilt søksmål dømt til å betale en større erstatning. Hamsun døde 19. februar 1952 i sitt hjem på Nørholm.

Knut Hamsuns almanakk fra 1943 er en av flere almanakker etter forfatteren som oppbevares på KUBEN i Arendal. Almanakkene er hovedsakelig fra 1930- og 1940 tallet. Almanakkene er del av samlingene kalt Personalia som inneholder flere arkivbokser knyttet til Knut Hamsun. I tillegg til almanakker inneholder denne delen av samlingen også trykksaker knyttet til nobelprisen i 1920, enkelte brev, selvangivelser, og ikke minst avisutklipp og utklipp fra diverse tidsskrifter. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt