Brev til kommunene i Setesdal fra ordfører Osmund Faremo 06.07.1959 s. 1

Krise fikk setesdølene til å satse på turisme

Fredag 3. juli 1959 avla kommunal- og arbeidsminister Andreas Cappelen (Ap) Setesdal en visitt. Det var ingen ferietur han var på. Statsråden var kommet for å hjelpe setesdølene å finne en vei ut av uføre. Tre år tidligere hadde det kommet en rapport som tegnet et negativt bilde av Aust-Agder. Fylket hadde lav industriutbygging, et konjunkturømfintlig arbeids- og næringsliv og befolkningsøkningen var lavest i landet. Setesdal var den regionen i Aust-Agder der det så mørkest ut.

Ordfører i Bygland, Osmund Faremo, ønsket å få snudd den negative trenden i dalen og hadde våren 1959 hatt samtaler med statsminister Einar Gerhardsen (Ap) om saken. Statsministeren lovet å sende en delegasjon fra hovedstaden for å bli kjent med de lokale forholdene. Gerhardsen holdt ord og den første helga i juli kom statsråd Cappelen og statssekretær Dagfinn Juel på besøk.

Årdal Arbeiderlag utnyttet muligheten og arrangerte lørdag 4. juli en partikonferanse på Byglandsfjord. Om lag 40 utsendinger fra flere lokale arbeiderlag i Setesdal møtte opp, i tillegg til stortingsmann Bjarne Henriksen, fylkesmann Nils Hjelmtveit og områdeplansjef i Aust-Agder, Peter Tvedt. Tema på møtet var sysselsetting, arbeidsliv og næringsgrunnlag i Setesdal. På møtet uttalte statsråd Cappelen at han ønsket å hjelpe setesdølene ut av vanskelighetene, men at det i første omgang måtte etableres en tiltaksnemnd for alle setesdalskommunene som kunne koordinere det videre arbeidet. Både fylkesmannen og områdesjefen støttet statsrådens forslag.

Ordfører Osmund Faremo var godt fornøyd med møtet og tok saken videre. To dager senere sendte han brev til kommunestyrene i Bykle, Valle, Hylestad, Bygland, Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal der han orienterte om saken og oppfordret dem om å støtte opprettelsen av en tiltaksnemnd for Setesdal. Alle kommunene var positive og 28. oktober 1959 ble konstituerende møte avholdt på Hotell Breidablikk i Byglandsfjord. Faremo ble valgt til leder for fellesnemda som fikk navnet Setesdal interkommunale tiltaksnemnd. Nemdas viktigste oppgave var å skaffe arbeidsplasser til Setesdal, samt trygge de arbeidsplassene som var slik at utflyttingen fra bygdene stoppet opp. For å få til det måtte nemnda ha hjelp fra stat, fylke, organisasjoner og næringsliv.

Etableringen av den interkommunale tiltaksnemnda skulle bli startskuddet for økte investeringer i Setesdal. Et satsingsområde pekte seg spesielt ut. Turisme. Gjennom et forpliktende samarbeid med Distriktenes utbyggingsfond og Aust-Agder fylke ble Setesdal, inklusiv Åseral i Vest-Agder, i 1963 utpekt som et av fire forsøksfelt for turisme. De andre stedene i Norge var Røros, Voss og Lofoten. Et eget tiltakskontor med Osmund Faremo som tiltakssjef ble i 1963 lagt til jernbanestasjonen i Byglandsfjord. Etableringen av kontoret skjedde året etter at Setesdalsbanen ble lagt ned. Et arkitekt- og ingeniørkontor ble også etablert i samme bygning.

Fem år etter krisemøtet i Byglandsfjord i juli 1959 kunne en stolt og engasjert Osmund Faremo ønske Stavanger Aftenblads reporter velkommen til Setesdal. Den 16. juli 1964 kunne avisens lesere få et grundig innblikk i turistplanene for Setesdal. Tiltakssjef Faremo fortalte om planer for omfattende hotellutbygging på Hovden, skianlegg og kultursenter i Valle, turisthotell på Gautestad i Evje og et skole- og idrettssenter i Byglandsfjord. Han trakk også frem de gode fiskemulighetene i Byglandsfjorden og en intensjon om å redde de historiske tømmerhusene som gav Setesdal sitt særpreg. Flere av prosjektene som Faremo fortalte om ble etter hvert realisert og store summer ble investert i turistanlegg i hele dalen.

Turismesatsingen i Setesdal bar frukter. På 1960- og 1970 tallet fikk flere turister fra inn- og utland øynene opp for den naturskjønne dalen. Godt hjulpet av nye ferjeforbindelser mellom Kristiansand og utlandet, samt bedre bilveier fant mange turister veien til hjertet av Aust-Agder. Turiststrømmen fortsatte også i tiårene som fulgte og i 2020 er reiseliv og turisme en av de viktigste næringsveiene i Setesdal. Mange av de som besøker Setesdal er utenlandske turister hovedsakelig fra Tyskland og Nederland. Men også turister fra andre nasjoner finner veien. Også amerikanerne har fått øynene opp for Setesdal. I 2019 ble Setesdal pekt ut av avisa New York Times som et annerledes og spennende reisemål under overskriften «A Norwegian Valley Where the Old Ways Beckon».

Faremos brev til kommunestyrene i Setesdal etter krisemøtet på Byglandsfjord i juli 1959 og referat og vedtektene til Setesdal interkommunale tiltaksnemnd oppbevares på KUBEN. De befinner seg i saksarkivet etter Evje formannskap. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Arkiv KA0937-120, 
Evje kommune, Formannskap, Saks- og korrespondansearkiv D1 L0031
Aust-Agder en statistisk-økonomisk analyse, Kontoret for områdeplanlegging i Agderfylkene, 1956
Rygg, Ottar (red). Byglandsfjord 100 år 1893-1993
Kristiansen, Alv (red). Agder. Bygd og by i Norge. Gyldendal Norsk Forlag 1977

Aftenposten 10.04.1964
Fædrelandsvennen 07.07.1959
Stavanger Aftenblad, 16.07.1964
New York Times, 28.07.2019

Kommentarfelt