Kriserammede Arendal – mulighetenes by

På slutten av 1880-årene lå Norges sjøfartshovedstad, Arendal, nede for telling etter det store bankkrakket som hadde rammet byen i 1886. Men krakket og alle konkursene hadde også skapt gode muligheter for å sikre seg rimelig eiendom og billige skuter. I alle fall for dem som hadde tilgang til kapital. En av de som utnyttet denne muligheten var skipsreder Christoffer Hannevig senior fra Kristiania. Våren 1888 overtok familien Hannevig, som bestod av ekteparet Elfi og Christoffer senior og deres fire små gutter, prakteiendommen Langsæ utenfor Arendal. Eiendommen var kjøpt til spottpris fra hr. Consul A. Geelmuyden, nestkommanderende i den omstridte Arendals Privatbank.  Allerede i mai 1888 etablerte Hannevig senior eget rederikontor i Arendal. Samtidig begynte han å sikre seg skip fra kriserammede redere i distriktet. Alle innkjøpt for en billig penge. Rederivirksomheten til Hannevig ekspandere under Arendalsoppholdet, det samme gjorde familien. I løpet av tre år på Langsæ hadde barneflokken økt med to gutter. Familien trivdes på Langsæ, men familiefaren slet med å få innpass i det etablerte redermiljøet i Arendal. Bakgrunnen kan skyldes at han gjorde seg upopulær ved å tjene penger på andres ulykke. Arendals-oppholdet til familien Hannevig ble derfor kortvarig. Allerede etter fire år i byen, brøt de opp og flyttet tilbake til Kristiania. Før de flyttet rakk de imidlertid å ta en tur innom fotograf H. P. Nielsen. (Arkivref: PA-2418, Portrettsamlingen).

Flere av medlemmene i familien Hannevig skulle senere være med å prege norsk historie i årene som kom. Faren Christoffer Hannevig seniors rederivirksomhet ekspanderte etter Arendalsoppholdet og han slo seg senere ned i Vestfold. I en periode representerte han Høyre på Stortinget, samt var ordfører i Borre kommune. Ekteparet Hannevig fikk tilsammen seks sønner Edvard, Christoffer junior, Louis, Hans, Finn og Thor Olaf, samt datteren Elfi. Alle sønnene kom til å drive innen skipsfart. En av dem kom til å utmerke seg internasjonalt. Den nest eldste, Christoffer Hannevig jr., skulle i løpet av 1. verdenskrig bli en av Norges rikeste menn. Med sin teft for risikofylte forretninger, skulle han bygge opp et internasjonalt shipping-imperium bestående av rederier, banker, skipsverft og sjøforsikringsselskap. Men imperiet slo sprekker ved krigens slutt i 1918 og få år senere ble han og flere av virksomhetene slått konkurs. Den yngste broren, Thor Olaf Hannevig, skulle også utmerke seg, men på et annet område. Han drev også med shipping, men det er som krigshelt han vil bli husket. I en alder av 49 år meldte han seg til militærtjeneste, da Nazi-Tyskland angrep Norge 9. april 1940. Han har blitt kjent som «Helten i Vinje-svingen» etter å ha ledet en sammenrasket norsk styrke i kamp mot tyske soldater i Vinje i Telemark. Hannevigs krigsinnsats har blitt brukt som inspirasjonskilde til filmen «Secondløintnanden» fra 1993.

Familieportrettet av de seks Hannevig-guttene er å finne i en samling av portretter kalt Portrettsamlingen, og oppbevares på KUBEN i Arendal. Samlingen består av 201 bokser med visittkortportretter, kabinettkort, siluettbilder og nyere portretter. Arkivet dekker perioden fra rundt 1850 til 1950. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. I 1971 avleverte Thor Olaf Hannevig familien Hannevigs bedriftsarkiver til daværende Aust-Agder-Arkivet. Arkivet omfattet forretningsvirksomheten til flere av Hannevigbrødrene, deriblant, Christoffer jr. og Thor Olav, samt faren, Christoffer Hannevig senior. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt