Kuler og krutt i Havanna

« … efter nogle Minutters Forløb kom der et ganske bedøvende Knald, saa Gaderne og Husene rystede og Mursten og Vindusruder kom farendes i Hovedet paa Folk. Alt var i Forvirring i Byen, Mennesker og Dyr løb om hinanden … ». 29. april 1884 ble Havanna rammet av en voldsom eksplosjon og mitt i dramaet var Lars Olsen Skjulestad fra Austre Moland. Skjulestad var kaptein på barken «Landbø» av Arendal og i et brev til sin søster Randi Olsen Skjulestad beskriver han dramatikken. Skuta hadde nettopp losset kull, og Skjulestad var i land for å skaffe los og slepebåt da katastrofen inntraff. Rett utenfor et kruttlager i byen hadde de tørket krutt som var blitt fuktig. Kruttet hadde blitt antent og eksplodert, og dermed hadde hele kruttlageret gått i luften. Lageret hadde inneholdt hele 200 000 kg med krutt, samt en tønne med dynamitt, 1 million geværpatroner og annet militært utstyr. Det kraftige lufttrykket fikk det til å hagle med gjenstander. « … store Steene, Kanonkugler og Grus krydsede Luften rundt omkring.» Kaptein Skjulestad hastet tilbake til skuta si, og fant den overraskende nok i god behold. Ikke alle hadde vært like heldige. Der kruttlageret hadde stått var det bare igjen en grushaug, mange bygninger i byen hadde fått skader og menneskeliv var gått tapt. « … jeg hørte at de Dagen efter havde udgravet 37 Lig, men der medgik vistnok mange, som man aldrig vil faa Rede paa. Ombord saa de tre a fire Mand springe langs Stranden efter det første Knald, men da det andet kom, var alting strøget væk … ». 20. mai 1884 forlot kaptein Skjulestad og «Landbø» Havanna. Turen gikk da videre til Delaware Breakwater i USA for ny last og nye opplevelser. (Arkivref: PA-2585, Randi Olsen Skjulestads brevsamling K01 L0001 0001).

Lars Olsen Skjulestad(1856-1927) var sønn av gårdbruker Ole Larsen Skjulestad (1828-1912) og Gunhild Evensdatter Ekestø (1834-1915) og vokste opp i Austre Moland. I 1872 mønstret han på sin første skute. Fire år etter tok han styrmannseksamen og i 1882 ble han kaptein. Samme år giftet han seg med Ingeborg (Emma) Olsdatter Moen (1856-1938) og sammen fikk de fire barn. Skjulestad seilte i langfart frem til 1891, da han overtok familiegården Skjulestad i Austre Moland. Hjemme i Austre Moland engasjerte han seg også i lokalpolitikken. I perioden fra 1894 til 1927 satt han i herredsstyret i Austre Moland kommune og i periodene 1901-1904 og 1907-1922 var han også ordfører. Skjulestad engasjerte seg også i rikspolitikken og satt fire perioder, 1904-1906, 1919-1921, 1922-1924 og 1925-1927, på Stortinget for partiet Høyre. Skjulestad var også fylkesrevisor i Aust-Agder fra 1902 og satt som ordfører i representantskapet til Nedenes Sparebank. Skjulestad døde i sitt hjem 24. februar 1927.

Brevet fra Lars Olsen Skjulestad til sin søster er del av en brevsamling etter Randi Olsen Skjulestad og oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder flere brev skrevet til Randi fra hennes brødre, Lars, Even og Eivind Skjulestad, som alle var seilskuteskippere. Samlingen inneholder også noen brev fra kona til Lars, Emma Skjulestad, som var med mannen på noen av reisene. Brevene er skrevet i perioden 1873-1887, og gir et innblikk i sjømannens hverdag og opphold i utenlandske havnebyer. Brevsamlingen ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt