Læreren skal være nybarbert og litt sånn kompis

Relasjonen mellom lærere og elever er en viktig brikke i oppvekstens puslespill, og det kan derfor være lurt, både for lærere og elever, å tenke gjennom hva som forventes av begge parter. Hva kan egentlig elevene kreve av sine lærere? Og hva kan en lærer kreve av sine elever? Nettopp dette diskuterte elevene i 2. klasse ved Hovden skigymnas en gang i skoleåret 2004/05. Det som antagelig var gruppediskusjoner ble dokumentert i to lister, og det er tydelig at både elever og lærere hadde visse erfaringer å bygge på. Blant annet stilte elevene følgende krav; «læreren skal komme 8.15, ikke 8.16!» og «læreren skal være nybarbert». Både punktlighet og god personlig hygiene er temaer som går igjen for begge parter, mens læreren også helst skulle være både godt utdannet og «litt sånn kompis». (Arkivref: KA0900-550ad, Hovden vidaregåande skule F02 L0004 0003).

Hovden skigymnas hadde sin opprinnelse i filialklassen VK2 Reiselivsaktiviteter i 1987, under Valle vidaregåande skule. I 1990 ble så Hovden skigymnas etablert, og selv om skolen fra 1991 offisielt het Hovden vidaregåande skule, har navnet Hovden skigymnas hengt ved siden. I 2006 ble Hovden vgs. slått sammen med Valle vgs. og Hornnes vgs., til Setesdal vidaregåande skule.

Listene over krav til elever og lærere er en del av arkivet etter Hovden vidaregåande skule, som befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet består av møtebøker, sakarkiv og elevdokumentasjon, som samlet gir et innblikk i skolens historie. På arkivportalen.no kan du få en detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt