Landbruksskolen på Holt

I januar 1907 flyttet skolestyrer Martin Kringlebotten til Holt, for å ha tilsyn med byggearbeidet på en ny skolebygning han selv hadde tegnet. Kringlebottens utkast var godkjent og anbefalt av landbruksingeniør Bretteville. Nedenes amt skulle endelig få en landbruksskole med egen gård og egne bygninger, etter flere forsøk på leide gårder. Landbruksskolehistorien i Aust-Agder har røtter tilbake til 1843, da sogneprest og ordfører i Holt, Andreas Faye, tok initiativ til at amtstinget skulle arbeide for å få i gang en landbruksskole i amtet. Fire år senere, i 1847, ble den første landbruksskolen åpnet på Næs Verk. Denne første landbruksskolen, som i 1853 ble flyttet til Bygland, var i drift i ti år før den ble lagt ned på grunn av lave søkertall. Først på 1890-tallet ble saken om å få landbruksutdannelse til amtet tatt opp igjen, og fra 1896 var det landbruksskoler på tre forskjellige steder, alle på leide gårder. I 1904 ble det bestemt at amtet skulle prøve å få kjøpt en gård med jord, slik at landbruksundervisningen skulle få enda bedre vilkår. Amtet hadde i 1906 kjøpt store deler av Holt prestegård og et tilgrensende bruk på Goderstad, og høsten 1907 var den nye skolebygningen ferdig og klar til bruk. Den nyinnkjøpte eiendommen inneholdt en del skog, og materialene til byggearbeidet ble hentet derfra. Landbruksskolens husdyr ble den første tiden plassert på Goderstad i påvente av nye uthus på Holt. Allerede sommeren 1908 var også dette på plass, og i årene som fulgte kom det stadig flere utvidelser i takt med skolens behov. (Arkivref: KA0900-550j, Holt landbruksskole / Holt videregående skole 01 U01).

Holt landbruksskole åpnet i 1907, med Martin Kringlebotten som skolestyrer. Skoletilbudet var et 1 ½ års teoretisk og praktisk kurs, i tillegg til enkelte korte kurs. Gårdsdriften på skolen var allsidig for å gi elevene størst mulig praktisk utbytte av opplæringen. Skolebygningen fra 1907 ble etter hvert utilstrekkelig, og enda en ny undervisningsbygning sto ferdig i 1923. Denne står fortsatt, mens den første skolebygningen måtte vike på 1960-tallet for å gjøre plass til et nytt kontorbygg. Gjennom hele skolens historie har det blitt utført en rekke moderniserings- og utbyggingsarbeider for å holde tritt med enhver tids behov. Skolen har gjennom årene tilbudt undervisning i jordbruk, hage- og smånæring, husdyrhold, håndverk, skogbruk, agronomkurs, forkurs til NLH, gymnasfag, mm. I 2004 ble skolen slått sammen med Tvedestrand videregående skole, og i 2011 ble også Åmli vgs. innlemmet. Navnet ble da endret til Tvedestrand og Åmli videregående skole. Ved avdelingen på Holt tilbys det i dag videregående undervisning innen naturbruk.

Arkivet etter Holt landbruksskole oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder forskjellig dokumentasjon helt fra før skolens oppstart til godt ut på 2000-tallet. Ikke minst finnes det en rekke flotte fotografier fra skolens tidligste periode, med hovedfokus på landbruk. Mange av disse er på glassplater. Fotografiene fra den første tiden er nå digitalisert og ligger tilgjengelig på flickr. På arkivportalen.no er det en oversikt hva annet som finnes i arkivet etter den videregående skolen på Holt. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Lena Sannæs arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

 

Kommentarfelt