Majestetiske planer for landsgymnaset på Hornnes

Etter flere år i midlertidige lokaler skulle Hornnes Landsgymnas i løpet av 1920-tallet endelig få en ny skolebygning. Arkitekt Thoralf Christian Hauff hadde fått oppdraget med å tegne den nye skolen, og svaret var en flott bygning verdig den viktige rollen et landsgymnas hadde. Bygningen skulle være bred og majestetisk, med sidefløyer og spir. Gymnasbygningen ble imidlertid ikke helt slik styret og arkitekten hadde sett for seg. Budsjettet ble for trangt og prosjektet måtte reduseres betraktelig. Det ble foreslått besparelser ved å droppe både vannklosetter og sentralvarmeanlegg, men arkitekten anbefalte til slutt heller en reduksjon i antall rom. I oktober 1925 kunne Hornnes Landsgymnas flytte inn i et helt nytt bygg på Jortveitmoen i Hornnes. I et jubileumsskriv fra landsgymnasets 30-årsjubileum roses arkitekt Hauff for det flotte bygget, men det legges ingen skjul på at reduksjonen i størrelse skapte problemer i årene som fulgte. På den annen side skrytes det av sentralvarmeanlegget. (Arkivref: KA0900-550ac, Aust-Agder fylkeskommune, Hornnes vidaregåande skule T01 L0001).

Arbeidet med å få i gang et offentlig landsgymnas i Hornnes begynte i januar 1914. Samme år kom det nemlig en lov som åpnet for etableringen av landsgymnasier for å gi bygdeungdom mulighet til å ta examen artium. Arbeidet så ut til å bære frukt da kirkedepartementet i 1915 foreslo å etablere landets første offentlige landsgymnas nettopp her, men til slutt gikk Stortinget heller inn for Voss. I Hornnes var fortsatt ønsket og engasjementet stort for å få etablert et landsgymnas, og med både privat og offentlig pengestøtte fra hele Agder var Hornnes private landsgymnas et faktum fra høsten 1918. Gunnar Abusdal var skolestyrer de første fire årene. Landsgymnaset fikk stadig økte statlige tilskudd, og i 1923 ble gymnaset offentlig. Den første møteboka for skolens styre viser at det første elevkullet i 1918 besto av 25 næmingar, eller elever, som hadde gått gjennom en søknadsprosess med opptaksprøve før de ble valgt ut. Av disse elevene var 19 fra Aust-Agder, 5 fra Vest-Agder og 1 fra Telemark. Til sammen 18 elever tok artium i 1922. I 1927, to år etter at det nye undervisningsbygget ble tatt i bruk, var det en storslått innvielsesfest for det nye bygget. Da var det festmiddag med taler og en spesialskrevet kantate av Gunnar Rysstad. Skolen fortsatte som fireårig landsgymnas frem til 1975, da den ble videregående skole. I dag er den en del av Setesdal vidaregåande skule.

Arkitekttegningene for Hornnes landsgymnas er en del av arkivet etter Hornnes vidaregåande skule, som oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet består av møtebøker, korrespondanse og saksarkiv, i tillegg til elevinformasjon, personalopplysninger, tegninger og annet. På arkivportalen.no får du en oversikt over arkivets innhold. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Lena Sannæs arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt