Med rett til å selge

Frem til midten av 1800-tallet var det bare byborgere som hadde rett til å drive handel. I 1842 og 1857 kom nye liberaliserende lovbestemmelser, som myknet opp byenes privilegier. Nye lovbestemmelser påla imidlertid at handelsmenn på bygdene måtte ha kongelig løyvebrev samt avstå fra å drive handel i en viss avstand fra byene. I 1866 kom Lov om utvidelse av handelsfriheten på landet som gjorde det mulig for nærmest hvem som helst å starte med handel på landsbygda. Videre ble det kongelige løyvebrev avløst av et handelsbrev utskrevet av fogden. Dette er handelsbrevet til Ivelands og Vegusdals Forbrugsforening fra 1893. (Arkivref: PA-1650a Vatnestrøm samvirkelag, Y01, L0006).

Ivelands og Vegusdals Forbrugsforening ble opprettet i 1893 og drev handel fra gården Fjermeros i Iveland kommune. I 1898 kjøpte foreningen Vatnestrøm Landhandleri og flyttet virksomheten til Vatnestrøm. Forretningen satset på et variert varesortiment med matvarer, løsvarer og redskaper til jord- og skogbruk. I 1921 skiftet forretningen navn til Vatnestrøm samvirkelag. Forretningen ble lagt ned i 1994 på grunn av begrenset kundegrunnlag.

Arkivet etter Vatnestrøm samvirkelag oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Materialet omfatter blant annet møtebøker, korrespondanse, regnskapsbøker og medlemsbok. På arkivportalen.no kan du få oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt