Og vinneren er …

5. april 2016 mottok Aust-Agder museum og arkiv en nasjonal formidlingspris for utstillingen Avtrykk. Prisen gis i forbindelse med god arkivformidling og ble utdelt på Det 7. norske arkivmøte. Formidlingsprosjekter starter ofte med idemyldring og tankekart. For en utstilling kan planskisser også være et viktig verktøy for å strukturere ideene. Her ser en tre skisser som prosjektgruppen laget helt i starten av prosjektet på nyåret i 2013, og før KUBENs visuelle formgiver begynte å forme utstillingen. (Arkivref: KUBENs dagarkiv, sak 2013/4 Utstilling – nybygg – fjørpenn, jp 14 og 16).

I 2010 ble det vedtatt å bygge nytt arkiv- og museumsbygg for Aust-Agder på Langsæ i Arendal. To år senere startet byggeprosessen og det ble samtidig utformet et utstillingsprogram. Blant de fem første utstillingene som skulle settes opp, var en utstilling som skulle rette fokus på arkiv. Det nye bygget, som fikk navnet KUBEN, åpnet offisielt i november 2014, mens utstillingen Avtrykk åpnet 28. juni 2015.

Disse første planskissene for utstillingen er en del av det elektroniske arkivet til KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv. Arkivet dokumenterer ulike deler av KUBENs virksomhet, deriblant utstillingsproduksjon. Dokumenter knyttet til utstillingen Avtrykk knytter seg hovedsakelig til tre saksmapper og inneholder blant annet møtereferater, notater, korrespondanse, skisser og konsepter. Spørsmål om innsyn i KUBENs eget arkiv, kan rettes til postmottak@aama.no

 

Kommentarfelt