Joseph Stockinger med en gruppe turnere

Østerrikeren som fikk Norge til å turne

Den 14. mai 1857 fikk Arendals befolkning følgende innbydelse: «Undertegnede tillader sig herved at indbyde til Deltagelse i en Turnforening, som man vil søge oprettet her paa Stedet. De, der interessere sig for en saadan Forening og ønske at deltage i dens Øvelser, ville behage at tegne deres Navne paa denne Liste, samt paa Søndag den 17de Mai Kl. 3. Em. Afgive Møde hos T. D. Hjortøy for at aftale det Fornødne med Hensyn til det foreløbige Arrangement.» Bak innbydelsen stod boktrykker Thomas Dominicus Hjorthøy og den østerrikske bokbinderen Joseph Stockinger. Innen 17. mai 1857 hadde seks personer skrevet seg på listen og i løpet av møtet hos Hjortøy meldte ytterligere tre seg på. Interessen var ikke overveldende, men den var stor nok til at en besluttet å stifte Arendals Turnforening. Til tross for litt labert oppmøte på stiftelsesdagen, viste det seg at interessen for turn i sjøfartsbyen var stor. 3. juni 1857 hadde turnforeningen sin første trening. Over 50 personer hadde da meldt seg inn deriblant telegrafbestyrer Lundgren, overtollbetjent F. Bugge, urmaker A. Pedersen, baker Heinrich Køber, glassmester Ramløf, kjøpmann Emil Clausen, direktør Johan Hanssen, og skipsrederne Jens T. Thommesen og Samuel Eyde. Foreningen fortsatte å vokse og regnes i dag som Norges nest eldste idrettslag. Stockinger blir ofte omtalt som den norske turnsportens stamfar og det er ikke uten grunn. (Arkivref: PA-2391, Arendals Turnforening, U01 L0001).

Joseph Michael Stockinger ble født i Gföhl helt nord i Østerrike den 8. februar 1828. 13 år gammel fikk han lærlingplass hos en bokbindermester i Wien og etter syv år fikk han sitt svennebrev. Som nyutdannet bokbinder gikk turen videre til flere mestere i ulike byer i Østerrike og i Tyskland, og sommeren 1854 ankom han Norge og Christiania. Som utlending i et nytt land var Stockinger ivrig etter å lære språket og kulturen. Sammen med sine tyske håndverkvenner startet han 4. desember 1854 en vennskapsforening, «Gesellen Verein», hvis formål var å undervise i norsk. I foreningens regi ble det også holdt flere foredrag og de dannet et eget sangkor. Men det var også noe i det norske samfunnet Stockinger og de andre savnet. I Tyskland og Østerrike var turn nærmest blitt en folkeinstitusjon. Fysiske øvelser som var godt for både kropp og sjel, og som ble organisert av mange idrettsforeninger. I Norge var dette fenomenet ukjent. Den 18. mars 1855 ble det på generalforsamlingen til «Gesellen Verein» foreslått å etablere en turnforening og 13. april samme år ble Christiania Turnforening stiftet som Norges første. Stockinger ble valgt som foreningens første leder, men bokbinderens opphold i Christiania skulle bli kortvarig. Etter mange år i arbeid for ulike bokbindermestere ønsket Stockinger å starte for seg selv, og i Arendal var det muligheter for nettopp det. Den 20. august 1856 dro han til Hamburg for å kjøpe materiell og utstyr, og 10. september samme år åpnet han sitt bokbinderverksted i Havnegaten i Arendal. Stockinger tok også med seg sin iver for turnsaken og på selveste 17. mai 1857 ble Arendals Turnforening stiftet. Den østerrikske bokbinderens arbeid for turnsaken begrenset seg ikke kun til Arendal. I løpet av de neste årene bidro han til å etablere turnforening på Holt(1858), i Tvedestrand(1858), i Risør(1858) i Lillesand(1861), i Grimstad(1865) og på Lyngør(1869). Stockinger ble boende i Arendal resten av sitt liv og han fortsatte å ivre for turnsaken helt frem til sin død 25. mars 1903.

Fotografiene med Joseph Stockinger er del av arkivet etter Arendals Turnforening som oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet er et av de mest komplette idrettsarkivene i Norge og ble i 2014 innlemmet i Norges dokumentarv. Arkivet omfatter møtebøker, korrespondanse, regnskap, fotografier, diplomer og arrangementsprogrammer fra stevner, og strekker seg fra 1861 til 2011. På KUBEN oppbevares også arkiver etter Joseph Stockinger og sønnen Frantz. På arkivportalen.no kan du få en detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Hegland, Finn: Joseph Stockinger i Sånn var det, Arendal Historielag, Årbok nr. 6. 2000
Krogh, Helge: Aust-Agder idrettskrets 1919-1969. Arendal 1970
Stockinger, Frantz: Mindeskrift ved Arendals Turnforenings 50—aars Jubilæum. Arendal 1907

 

 

Kommentarfelt