På vei mot Rio

Det var nok neppe fotball de skulle se, seilskipene fra kystbyene i Aust-Agder, som seilte til Brasil i siste halvdel av 1800-tallet. Perioden var en oppgangstid for skipsfarten i Norge, og spesielt agderfylkene var godt representert. Dampmaskinen var begynt å erstatte vind som drivkraft, men flåten fra Agder vokste seg stor med seilskip. De kunne nå langt, og var ikke avhengig av kostbare kullstasjoner. Uavhengig av type fartøy og hvor de seilte, var en avhengig av gode sjøkart. Dette bildet er et utsnitt fra et sjøkart over kysten rundt Rio de Janeiro i Brasil. Kartet ble utgitt av James Imray & Son fra London i 1869. (Arkivref: PA-2541, Kartsamlingen, T01 L0052 )

Sjøkartet er gitt i gave av Gunnar Larsen. Larsen var tidligere kaptein. Et av skipene han førte var barken Ophelia. Ophelia var en jernbark bygget i 1863. Mellom 1895 og 1901 ble skipet drevet av A. M. Flørnes fra Arendal, mens det i perioden 1901 til 1909 ble eid av A.S. Ophelia med Leif Gundersen som disponent. Om dette kartet ble brukt om bord på Ophelia på vei til Brasil, vet vi ikke med sikkerhet. Sjøkartet er imidlertid påført markeringer som kan tyde på at det ble brukt i dette området rundt 1906. Dette var samme år som Gunnar Larsen var skipper på Ophelia.

Kartet er i dag en del av kartsamlingen på KUBEN i Arendal. Samlingen består blant annet av 294 rullekart oppbevart i sylindre. Disse kartene er i all hovedsak sjøkart fra ulike verdenshjørner, og dekker perioden fra 1782-1943. På arkivportalen.no kan du få en detaljert oversikt over hva samlingen inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt