Schwachs usminkede erindringer

Vi gikk da sammen til et Huus hvor man kunde faae Fruentimmer. Vi fik hver vort og hver sit lille Værelse og Seng. Jeg gikk med stor Hidsighed tilværks;”. En skulle kanskje tro at sitatet er hentet ut av en erotisk roman med flere skrivefeil, men det er det ikke. Skildringen er skrevet rundt 1848, miljøet er Arendal i begynnelsen av 1800-tallet, og forfatteren er ingen ringere enn juristen og poeten Conrad Nicolai Schwach. (Arkivref: PA-2672, Schwach, Conrad Nicolai, Y01, Manuskript).

Conrad Nicolai Schwach ble født på Ringsaker 28. mars 1793. I 1820-årene ble han i samtiden regnet som en av landets største poeter. Det var også i disse årene han bodde i Arendal, der han fungerte som advokat. Med personer som Morten Smith Dedekam i omgangskretsen fikk han innpass i selskapslivet til det øverste sjiktet av Arendals borgerskap. I 1830 dro han videre til Trondheim, før han endte opp som sorenskriver i Skien, der han også døde den 9. september 1860. I 1848 skrev han det selvbiografiske manuskriptet ”Erindringer af mit Liv (indtil Ankomsten til Trondhjem, 1830”. Schwach fikk imidlertid aldri gitt ut dette verket, og først i 1992 ble en forkortet utgave publisert. I artikkelen ”Erindringer af mit Liv” skrevet av Kyrre Thorsnes, kan du lese mer om manuskriptets historie.

Manuskriptet utgjør i dag et eget arkiv og oppbevares på KUBEN i Arendal. I 2016 ble det tatt inn i Norges dokumentarv. Manuskriptet består av 548 nummererte sider, og  I tillegg kommer over 50 sider bilag som er stukket inn på ulike steder. Bilagene består av dikt, partiturer, vitnemål, korrespondanse osv. Erindringene dekker perioden 1790-1830, og er en av få kjente førstehåndsberetninger av livet i Norge før, under og etter 1814. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

Kommentarfelt