D/S "Ora" ved Bratteklev skipsverft 29.08.1923

Skipsverftet i Bratteklev

Den 29. august 1923 fikk distriktets dampskipsflåte en ny tilvekst. I følge avisene var det et «vakkert og sterktbygget skip» på 1500 dødvektstonn som gikk av stabelen ved Bratteklev skipsverft på Tromøy. Skipet ble bygget for verftseier og skipsreder Søren Hans Smith-Sørensens (1885-1973) egen regning. Flere medlemmer av Sørensen-familien hadde møtt opp for å overvære stabelavløpningen denne flotte sensommerdagen.

Arendalsflåtens nye tilvekst var bygget i tre og het D/S «Ora». Skipets første ferd gikk til Fredrikstad. Her skulle D/S «Ora» få installert maskin og kjeler ved byens mekaniske verksted. D/S «Ora» var det fjortende skipet som ble bygget ved verftet. Skipsverftet i Bratteklev ble etablert av Smith-Sørensens far i 1868.

D/S "Ora" går av stabelen 29.08.1923

O.B Sørensen – fra byssegutt til skipsreder

Ole Bertinius Sørensen (1836-1916) ble født inn i en sjømannsfamilie på Tromøy i 1836. Allerede som 13-åring dro han til sjøs som byssegutt. Etter snaut ti års fartstid, hovedsakelig på onkelen Herlof Herlofsons skuter, hadde han steget i gradene. Da han var 24 år var han skipper på fullriggeren «Ilos».

Under et opphold med «Ilos» i New York i oktober 1863 ble han tilbudt å føre en last med petroleum til Frankrike. Dette var helt i starten av det amerikanske oljeeventyret og oppdraget var forbundet med stor risiko da lasten var lett antennelig. Den høye risikoen for brann og eksplosjon medførte imidlertid at oppdraget var godt betalt.

Den 27 år gamle O.B. Sørensen så en gylden mulighet, men han kunne ikke bruke onkelens skip. Sørensen ba derfor om forskuddsbetaling som gjorde at han kunne sikre seg barken «Alpha». Overfarten over Atlanterhavet tok seks uker. Til tross for en overhengende eksplosjonsfare kom «Alpha» trygt frem til Frankrike. Seilasen skal ha vært en av de første petroleumsfraktene fra USA til Europa.

Portrett av skipsreder Ole Bertinius Sørensen
Portrett av skipsreder Ole Bertinius Sørensen

Eget skipsverft i Bratteklev

Kjøpet av «Alpha» hadde gjort O.B. Sørensen til skipsreder. Etter flere seilaser over Atlanteren med petroleum kjøpte han i 1865 eiendommen Bratteklev ved Galtesund på Tromøy. Her anla han bolig, rederkontor og i 1868 et skipsverft, og senere høvleri og sagbruk. Fra sin base i Bratteklev bygde han ut flåten med flere skip bygget på eget verft. Mellom 1868 og 1884 bygde han flere seilskip og to dampdrevne fangstskuter i stål ved skipsverftet i Bratteklev.

O.B. Sørensen var ikke redd for å prøve ut nye maritime næringsveier. På begynnelsen av 1880-tallet drev han med hvalfangst på Finnmarkskysten, samt ishavsfangst etter sel og nebbhval. Han disponerte fangststasjoner i Finnmark.

Overlevde Arendalskrakket

I 1886 opplevde han at store deler av formuen forsvant i det store Arendalskrakket. I motsetning til mange andre skipsredere i området klarte han å unngå konkurs. Mye av årsaken til de økonomiske problemene skyldtes at rederne i Arendal hadde valgt å satse på seilskip, fremfor moderne dampskip. Sørensen tok lærdom av krakket og erkjente at dampskip var fremtiden.

I 1909 gikk dampskipet «Orion» av stabelen ved Bratteklev. Skipet var landets største dampskip bygget i tre. Den aldrende skipsrederen var selv med som kaptein på de første turene. Han mønstret først av i en alder av 76 år. Da han døde i 1916 overtok sønnen Søren Hans Smith-Sørensen et rederi som igjen var kommet i balanse. Men han fikk som sin far erfare at skipsfartsnæringen var preget av økonomiske bølgedaler ofte styrt av internasjonale konjunkturer.

Dårlige tider for skipsfarten

Da «D/S Ora» gikk av stabelen i august 1923 var det dårlige tider for sjøfartsnæringen. En av årsakene var havnestreiker i både England og Norge, samt dårlige fraktrater. Skipet ble derfor det siste som ble bygget ved verftet. Fra 1924 ble verftet kun brukt til skipsreparasjoner og utrustning av skip.

D/S "Ora" er gått av stabelen 29.08.1923

Utover på 1920 tallet var det få lyspunkter for skipsfartsnæringen. Mange redere måtte sette skipene i opplag. Skipsreder Søren Hans Smith-Sørensen var ingen unntak. En periode lå hele flåten i opplag ved skipsverftet i Bratteklev. Først på 1930-tallet bedret situasjonen seg noe.

I farens fotspor

Skipsreder Smith-Sørensen så også muligheter i den utfordrende mellomkrigstiden. I 1928 gikk han i farens fotspor da han kjøpte Arendals første tankskip, «Heron», for å satse på frakt av olje. Han etablerte Smith-Sørensens tankrederi i 1930. Rederiet investerte i et nybygd og moderne tankskip oppkalt etter hans far. Skipet «O.B. Sørensen» gikk av stabelen høsten 1931 ved Kockums Mekaniske Verksted i Sverige. Smith-Sørensen var en av flere sørlandske redere som i denne perioden satset på tankfart etter å ha sikret seg en ti år lang fraktavtale med Anglo Saxon Petroleum.

Nye jaktmarker

Smith-Sørensen prøvde i likhet med faren seg også på ishavsfangst. I 1937 dro «D/S Ora» på ekspedisjon til New Foundland utenfor Canadas østkyst for å finne nye jaktmarker for en norsk selfangstnæring i krise. Ekspedisjonen ble en stor økonomisk fiasko. I podcasten «Polarpionenene – Polarhistorien sett fra Sørlandet» kan du høre mer om fangstekspedisjonen som endte i anklager om sabotasje og mytteri. Et nytt forsøk året etter fikk et mer tragisk utfall. Den 21. april 1938 forliste skipet da det traff et isfjell. Heldigvis ble hele mannskapet på om lag 50 personer berget.

Et levende kulturminne

Rederivirksomheten til Smith-Sørensen ble lagt ned på 1980-tallet. Avviklingen hang sammen med skipsfartskrisene på 1970- og 1980-tallet. Rederiets siste eier, Birger Smith-Sørensen, passet imidlertid på at det gamle skipsverftet ble bevart som et autentisk kulturminne fra seilskutetiden. Stedet ble fredet av Riksantikvaren i 1993.

I 2015 ble Stiftelsen Bratteklev skipsverft opprettet av familien Smith-Sørensen, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Formålet med stiftelsen var å bevare og utvikle bruken av bygninger, bygningsmiljø og samlinger til nytte for allmenheten. Bratteklev skipsverft holder åpent for publikum i sommermånedene, og tilbyr arrangementer og omvisninger mellom mai og oktober.

Avtrykk i arkivet

På KUBEN i Arendal oppbevares avtrykk etter rederi- og verftsvirksomheten i Bratteklev. Fotografier fra stabelavløpningen for D/S «Ora» i 1923 befinner seg i arkivet etter Familien Larssøn, PA-3030, Familien Larssøns samling, Merdø. På KUBEN oppbevares deler av arkivet etter Smith Sørensens Tankrederi AS. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-3030, Familien Larssøns samling, Merdø
Dannevig, Birger: Aust-Agders redeforening 1906-1956: samt noen trekk fra fylkets sjøfarts historie. Arendal. 1956
Kristensen, Yngve Schulstad og Molaug, Gaute Christian: Mytteriet på selfangstskuta «DS Ora» fra Arendal, Aust-Agder-Arv 2018
Molden, Gunnar: Seilskutebyen Arendal. ARFO. 1998
Morgenavisen, 30.08.1923
Nettsiden til Stiftelsen Bratteklev skipsverft. https://www.bratteklevskipsverft.no/
Omtale om O. B. Sørensens rederi på nettsiden Skipshistorie.net

Kommentarfelt