Julegilde i Gymnastikklokalet i Tvedestrand 06.01.1935

Tvedestrands Dramatiske Klubb og «Jutta fra Kalkutta»

26. desember 1936 skulle det bli mye latter og moro i rådhuset i Tvedestrand. Tvedestrands Dramatiske Klubb arrangerte nemlig juleforestilling for byens innbyggere, og på programmet stod det humoristiske teaterstykket «Jutta fra Kalkutta».

«Jutta fra Kalkutta» var basert på farsen «Familien Hannemann» som var produsert av tyskerne Max Reimann og Otto Schwartz. Stykket var blant annet satt opp på Den Nationale Scene i Oslo med stor suksess. Nå var det imidlertid amatørskuespillerne i Tvedestrand sin tur til å fylle rollene. Det skulle ikke bli en enkel oppgave for den nystiftede foreningen.

Klubben stiftes

24. oktober 1934 ble det holdt møte i Gymnastikklokalet i Tvedestrand. Urmaker Julius Nilsen hadde nemlig tatt initiativ til å danne en teaterforening. Amatørteater var langt i fra noe nytt i Tvedestrand, men urmakeren ønsket å samle kreftene i en egen klubb.

Nilsen hadde allerede forhåndstegnet rundt 50 medlemmer, og på møtet ble foreningen formelt konstituert.

Forhandlingsprotokoll for Tvedestrands Dramatiske Klubb s. 1

Foreningen fikk navnet Tvedestrands Dramatiske Klubb og Julius Nilsen ble valgt som formann. Foreningens formål var å øke interessen for kunstnerisk underholdning blant publikum i Tvedestrand. I tillegg skulle foreningen blant annet arbeide for å skaffe sceneutstyr til det nye rådhuset i Tvedestrand som var under planlegging.

På det nye rådhuset skulle det både være festsal og teaterscene. I mellomtiden måtte den nystiftede foreningen klare seg med Gymnastikklokalet. Her skulle det imidlertid bli mange festlige samlinger.

Julegilde i Gymnastikklokalet i Tvedestrand 06.01.1935
Julegilde i Gymnastikklokalet i Tvedestrand 06.01.1935

Pølsefest og julegilde

17. november 1934 ble det holdt stiftelsesfest i Gymnastikklokalet. 48 personer deltok og på menyen stod øl og pølser. I foreningens møteprotokoll ble festen beskrevet som «meget vellykket». Vellykket ble også julegildet som foreningen holdt året etter.

6. januar 1935 var foreningen igjen samlet i Gymnastikklokalet. Denne gangen fikk medlemmene servert lapskaus, øl og dram, samt appelsin til dessert. Under festen spilte deltakerne også ut et teaterstykke.

Stykket het «På galeien». Handlingen i stykket ble lest opp to ganger, men replikkene måtte skuespillerne finne på selv. Senere på kvelden ble det servert kaker, kaffe og likør. Ifølge møteprotokollen ble det en sen kveld. «Og så var det dans igjen til langt uti de små timer.»

Sangblad fra julegilde i Gymnastikken i Tvedestrand 06.01.1935
Sangblad fra julegilde i Gymnastikken i Tvedestrand 06.01.1935

I Gymnastikklokalet ble det flere festlige lag for foreningens medlemmer, men det ble også satt opp forestillinger for publikum.

Rådhusrevyen 1935

7. desember 1935 inviterte Tvedestrands Dramatiske Klubb til revy. Dessverre var Tvedestrand rammet av barnesykdommen skarlagensfeber. Barn ble derfor nektet adgang til forestillingen. Likevel trakk revyen fulle hus og fikk svært gode anmeldelser.

Forhandlingsprotokoll for Tvedestrands Dramatiske Klubb s. 12

I en av lokalavisene kunne en blant annet lese følgende: «Det var uten tvil en av de beste revyer vi har sett på Tvedestrands scene, først og fremst fordi den var så jevn god, hadde fart og friskheten – likeledes var «broddene» helt uskyldige.»

Året etter var Tvedestrands Dramatiske Klubb klar til å levere mer juleunderholding. Denne gangen var det et litt mer krevende stykke. Og denne gangen skulle forestillingen foregå i det nye rådhuset.

Tvedestrand gamle rådhus. August 2023. Foto: Yngve Schulstad Kristensen
Tvedestrand gamle rådhus. August 2023. Foto: Yngve Schulstad Kristensen

På en ny scene

Sommeren 1936 ble Tvedestrands nye rådhus åpnet. 12. november samme år fikk rådhuset sitt første teaterbesøk. Det var imidlertid ikke byens egne skuespillere som fikk æren av å åpne den nye scenen. Falkbergets Teater gjestet Tvedestrand og oppførte farsen «Norske Piker i Paris».

Alt av teaterutstyr var ennå ikke på plass, men Rådhuskomiteen i Tvedestrand hadde skaffet et flott sceneteppe og Arendals Dramatiske Klubb hadde ordnet med scenebelysningen.

Samtidig forberedte foreningens medlemmer årets juleforestilling. Fra et teaterbyrå i København hadde de kjøpt rettigheten til å oppføre farsen «Jutta fra Kalkutta».

I lokalavisen Tvedestrands og Omegns Avis ble det 1. desember påpekt at det lokale amatørteater hadde påtatt seg en heller krevende oppgave.

Forhandlingsprotokoll for Tvedestrands Dramatiske Klubb s. 26

Ikke bare barnemat

«Jutta fra Kalkutta» var ikke laget for et amatørteater. Stykket var delt i tre akter, hadde 10 roller og mange krevende replikkvekslinger. Likevel skulle teatrets debut i det nye rådhuset bli en suksess.

2. juledag 1936 inviterte Tvedestrands Dramatiske Klubb til den første av to juleforestillinger. Begge dagene ble det fullt hus og gode tilbakemeldinger fra publikum. Gode tilbakemeldinger gav også lokalavisen.

«Jutta fra Kalkutta» er ikke bare barnemat for amatørskuespilleren. Det er faktisk et profesjonelt stykke, som i enkelte roller krever mere, enn man daglig kan forlange av en amatørskuespiller. Ikke desto mindre var replikkvekslingen og mimikken helt igjennem god, – og for enkelte rollers vedkommende helt utmerket.»

Juleforestillingen ble også spilt på nyåret i 1937 på blant annet Elvarheim i Åmli. Det skulle imidlertid bli den siste juleforestillingen foreningen holdt. Året etter ble nemlig juleunderholdningen sløyfet.

Kortvarig historie

2. november 1937 ble det holdt medlemsmøte i Tvedestrands Dramatiske Klubb. Denne gangen møtte kun 11 medlemmer. Da mange av medlemmene i foreningen var bortreist, ble det besluttet å sløyfe årets juleunderholdning. I stedet ønsket man å arrangere et juleball.

Videre ble en enig om å holde klubbaften med bridgespill og lignende. I foreningens møteprotokoll ble referatet nedtegnet. Det skulle bli siste gang foreningen protokollførte sitt møte. Selv om Tvedestrand nå hatt fått en flott teaterscene på rådhuset, gikk interessen for å spille amatørteater ned.

Ifølge et innlegg i Tvedestrandsposten 24. oktober 1939 var årsaken til den manglende oppslutning, at amatørskuespillerne begynte å dra på årene og at de unge ikke tok over stafettpinnen. Dermed fikk Tvedestrands Dramatiske Klubb en heller kort historie. Historien bevares imidlertid på KUBEN i Arendal.

Forhandlingsprotokoll for Tvedestrands Dramatiske Klubb

Teaterarkiv på KUBEN

Arkivet etter Tvedestrands Dramatiske Klubb kalt DA-1136, Tvedestrand Dramatiske Klubb, oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Det består av en møteprotokoll og en kassabok, og dekker perioden fra oppstarten i 1934 til 1938. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv DA-1136, Tvedestrand Dramatiske Klubb
Hansen, Torbjørg: Tvedestrands Dramatiske Klubb i årboka Dengang – på våre kanter 10. årgang 1990
Morgenavisen 04.12.1930
Tvedestrand og Omegns Avis 26.10.1934, 29.03.1935, 06.12.1935, 10.12.1935, 23.10.1935, 01.12.1936, 29.12.1936
Tvedestrandsposten 17.11.1920, 16.03.1932, 24.10.1939
Vestlandske Tidende 27.11.1936, 27.11.1936

Kommentarfelt