Årsberetninger fra Agders Gjensidige Assuranceforening 1855-1924

I april 1888 forliste barken «Loyal» av Arendal. Skipet var lastet med sukker fra Java og skulle til Cadiz. Ved innseilingen til den spanske havnebyen gikk det galt. Skipet var heldigvis forsikret i Agders Gjensidige Assuranceforening. Forsikringssummen var på 3 000 kroner og selskapet utbetalte 2 852,91 kroner. «Loyal» var ikke det eneste skipet som forliste dette året. Av skipene forsikret i Agders Gjensidige Assuranceforening totalforliste i alt 24. Disse opplysningene er å finne i årsrapporten til Agders Gjensidige Assuranceforening for året 1888 som du nå kan lese i sin helhet på Digitalarkivet.

På Digitalarkivet kan du lese årsrapportene til sjøforsikringsselskapet som dekker perioden fra 1855 og helt frem til 1924. Disse rapportene gir et unikt innblikk i Agders siste seilskutetid. I rapportene finner du informasjon om driften av sjøforsikringsselskapet, men også flere opplysninger om forliste skip.
Årsrapporter 1855-1880
Årsrapporter 1881-1889
Årsrapporter 1890-1912
Årsrapporter 1911-1924

Om Agders Gjensidige Assuranceforening

Agders Gjensidige Assuranceforening ble stiftet 16.11.1854 i Grimstad. Initiativtaker var reder, jurist og politiker Morten Smith-Petersen som også ble selskapets sekretær frem til hans død i 1872. I starten var foreningen forbeholdt seilskip, men i 1872 åpnet de også opp for forsikring av dampskip i en egen avdeling. I 1920 var 166 seilskip og 491 dampskip forsikret i selskapets to avdelinger. Foreningens dampskipsavdeling ble i 1923 overført til Christianssands Dampskibsassuranceforening, mens Agders Gjensidige Assuranceforening fortsatte med forsikring av seilskipene. Bruk av seilskip gikk mot slutten, og to år senere ble selskapet oppløst og det ble opprettet et nytt aksjeselskap, Agders Assuranceselskap A/S, som overtok selskapets aktiva, passiva og portefølje.

Om arkivet på KUBEN

Årsrapportene er del av arkivet kalt PA-1718, Agders Gjensidige Assuranceforening som oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder blant annet forhandlingsprotokoller, kopibøker, korrespondansearkiv, årsberetninger, skipslister, erstatningsberegninger, discpacher og regnskapsbøker og strekker seg fra oppstarten i 1854 og frem til 1923. Arkivet ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENS lesesal.

Smakebiter fra arkivet

1894 – «annus horribilis» – skrekkens år for norsk sjøfart

Stormenes år

Digitalisering av arkiv på KUBEN

KUBEN oppbevarer flere tusen meter med papirarkiver og foto. På KUBENs lesesal kan dette materialet gjøres tilgjengelig. For å øke tilgjengeligheten til materialet, arbeider KUBEN med å digitalisere deler av arkivsamlingene. Digitaliserte papirarkiver legges ut på Digitalarkivet, mens digitaliserte foto legges ut på Agderbilder.

Digitalisering på KUBEN: Foto: Gerd Corrigan
Digitalisering på KUBEN: Foto: Gerd Corrigan

 

Kommentarfelt