Ut av Kvinnefronten

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og mange samles i tog ute i gatene for å markere kvinners rettigheter. Kvinnebevegelsen er imidlertid ikke en ensartet gruppe og ofte oppstår det uenigheter om hvilke paroler som skal fremheves i togene. Slik var det også på 1970-tallet. I 1972 ble Kvinnefronten etablert. Organisasjonen hadde sitt utspring i den kommunistiske ml-bevegelse og var nært knyttet til partiet AKP-ml. Ikke alle som ble medlem av Kvinnefronten likte den nære tilknytningen til AKP-ml og flere lokallag begynte på midten av 1970-tallet å melde seg ut. Et av disse lagene var Kvinnefronten i Lillesand og de sendte i den sammenheng ut denne pressemeldingen. (Arkivref: PA-2378, Kvinnefronten i Lillesand og Kvinnesaksgruppen Xantippene, E01 L0001).

Kvinnegruppa Xantippene ble etablert i Lillesand i 1975 som en utbrytergruppe fra Kvinnefronten i Lillesand. Navnet på kvinnesaksgruppa i Lillesand er ikke tilfeldig valgt. Xanthippe var kona til filosofen Sokrates, en kvinne som visstnok var kjent for sin skarpe tunge og sitt hissige temperament. Gruppa arbeidet aktivt for kvinners kår i lokalmiljøet, både de hjemmearbeidende og de yrkesaktive.

Denne pressemeldingen er del av arkivet etter Kvinnefronten i Lillesand og kvinnegruppa Xantippene, og oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til rundskriv og brev inneholder arkivet også flere referater, notater, trykkaker og avisutklipp. Arkivet dekker perioden fra 1972 og frem til 1976. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt