Bellands Bilruter

Bellands Bilruter og snarveien til Setesdal

En høstdag i 1918 gikk en mann fra Arendal til hjembygda si Mykland i Froland. Under den 42 kilometer lange gåturen skal han ha lagt planer for en bilrute. Mannen het Nils Olsen Belland og året etter startet han opp en av Arendals første bilruter. En bilrute kjent som snarveien til Setesdal.

1. juli 1919 begynte Belland å kjøre bilrute mellom Arendal og Evje. Ruten ble senere forlenget til Bygland. Sammen med blant annet Carl Axel Norén var Belland en av pionerene innen rutetrafikk på Sørlandet. Da Belland vokste opp, var det imidlertid lite som tilsa at han som voksen skulle drive med biler.

Odelsgutt med interesse for biler

Nils Olsen Belland ble født i Mykland 31. mai 1885, og vokste opp på familiegården i Bellandsplassen. Som eldste sønn skulle han overta gårdsdriften. En tur til USA skulle endre de planene.

Da Belland var ungdom dro han til USA for å arbeide. I flere år livnærte han seg som skogsarbeider, men han tok også oppdrag som sjåfør. Bilindustrien i USA var i sterk vekst, og Belland fikk på nært hold se hvilke muligheter bilen gav som fremkomstmiddel.

Da Belland kom hjem til Norge, hadde han interessen for biler med seg. Tidspunktet skulle også vise seg å være gunstig. På begynnelsen av 1900-tallet foregikk det nemlig en transportrevolusjon.

Arbeidsstokk på Arendal - Åmlibanen ved Flaten
Arbeidsstokk på Arendal – Åmlibanen ved Flaten

Nye kommunikasjonsmidler

På slutten av 1800-tallet ble det lagt flere planer for jernbaner mellom innlandet og kystbyene på Sørlandet. Jernbanen skulle binde innland og kyst nærmere sammen, og føre til økt trafikk av varer og folk.

I 1896 åpnet Setesdalsbanen mellom Kristiansand og Bygland. Dette var Sørlandets første jernbane, men ikke den siste. De neste årene ble det bygget jernbaner mellom blant annet Lillesand og Flaksvand, Grimstad og Rise, og Arendal og Åmli.

I Tvedestrand og Risør hadde en også planer om egne baner. En jernbane var imidlertid svært kostbar, og den tok lang tid å bygge. I tillegg dukket det opp et annet alternativ.

De første bilrutene

I løpet av 1800-tallet ble det også satt i gang flere veiprosjekter. Veiene ble i stor grad brukt av hest og kjerre, men på begynnelsen av 1900-tallet dukket de første motoriserte kjøretøyene opp. Sommeren 1905 ankom den første autombilen Sørlandet. Noen år senere fikk landsdelen også sine første bussruter.

Rutebiler i Arendal rundt 1925

I 1910 satte A/S Arendal og Oplands Automobilselskap i gang en rute mellom Arendal og Tveitsund i Nissedal. Samme år etablerte Handelsstanden i Tvedestrand en rute til Åmli. I 1912 ble det også planlagt en rute mellom Arendal og Evje. Første verdenskrig skulle imidlertid gjøre driften av rutebilene vanskelig.

Krigen førte til mangel på blant annet bensin. Da krigen sluttet i 1918 var det ingen bilruter i drift i det gamle Aust-Agder. Det ønsket fylket å gjøre noe med.

Plan for bilruter

I mars 1919 ønsket amtmannen i Aust-Agder å utarbeide en plan for bilruter i amtet. Noen måneder senere kunne amtsingeniøren legge frem resultatet. I Aust-Agder ønsket en å etablere åtte hovedruter. Den første bilruten de ønsket å få etablert, skulle gå mellom Arendal og Evje.

Amtet ønsket i utgangspunktet å drive rutene selv, men trang økonomi gjorde dette vanskelig. I stedet ble driften overlatt til de private.

For ruten mellom Arendal og Evje, var det Belland som fikk tillatelse til drift. Allerede sommeren 1919 var han i gang. Det skulle vise seg å bli et svært populært tilbud. Ikke minst for turistene.

Forside til reklamebrosjyre for Sørlandet

En herlig tur

På 1920-tallet var turisttrafikken i Norge økende. De nye kommunikasjonsmidlene gjorde større deler av landet mer tilgjengelig. Det gjaldt også Setesdal.

«Hvad siger De for eksempel til en biltur fra Arendal til Sætersdalen? Tolv mil gjennem hjertet av Sørlandet, gjennem skog og over vidde, frem til det interessanteste dalføre vi vel overhodet har i Norge! De siger formodentlig: ja, tak! Og det holder undertegnede med Dem i, for det er en herlig tur». Dette kunne en lese i avisen Vestlandske Tidende 14. juli 1925. Avisen var ikke alene i sin begeistring for bilruten mellom Arendal og Setesdal.

Bellands Bilruter i Setesdal

9. juni 1928 omtalte Dagbladet den samme bilruten som en opplevelse. Ikke bare var den viktig for gjennomgangstrafikken mellom Arendal og de indre bygder, men den var også «et behagelig kommunikasjonsmiddel for de turister som søker inn over de naturskjønne bygder».

Belland skulle i flere tiår frakte folk, gods og post fra Arendal til Setesdal, men han etablerte også andre rutetilbud.

Rutetabell Kristiansand-Vegusdal

Flere ruter

I 1923 forlenget Belland ruten fra Arendal til Bygland med stopp ved det populære Setesdalens Sommerhjem. Det ble også inngått avtaler med L/L Setesdal Automobilruter om korresponderende rutetilbud. Belland startet også opp ruter mellom Arendal og Mykland, og mellom Vegusdal og Kristiansand.

N. Bellands bilruter utenfor Setesdalens Sommerhjem. Foto: P.M. Danielsen

I tillegg til å drifte sine rutebiler, drev Belland også med snørydding. For å kunne tilby bilruter året rundt, var det viktig at veiene ble holdt åpne i snøvær.

Belland var også aktiv i foreningslivet. 9. februar 1930 ble han den første formannen i det nyetablerte Aust-Agder Rutebileierforening.

Reklameplakat for rutebil gjennom Setesdal

Pioneren gir seg

Belland drev sitt ruteselskap i flere tiår, men i 1954 var det slutt. Belland ønsket å trekke seg ut av rutebildriften.

Ruten til Setesdal ble solgt til rutebileier Torjus Reinum, mens ruten til Kristiansand ble tatt over av rutebileiere i Kristiansand. På KUBEN i Arendal finner en imidlertid flere avtrykk etter Bellands Bilruter.

Bellands Bilruter på KUBEN

Arkivet etter Bellands Bilruter oppbevares i dag på KUBEN. Arkivet kalt PA-3009, Bellands Bilruter, dekker perioden 1921 til 1972, og inneholder blant annet kjørebøker, regnskap, lønningsbøker, korrespondanse og brosjyrer. I fotosamlingen kalt PA-2412 – Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder, finner en også flere foto av Bellands Bilruter. Begge arkivene er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-3009, Bellands Bilruter
Arkiv PA-2412 – Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder

Bjorvatn, Øyvind: Fra bygderute til trafikkselskap. Risør og Tvedestrand bilruter. 1919-1994
Dannevig, Birger: Froland. 1 Bygd og samfunn. 1979
Fensli, Rune og Frøstrup, Johan Christian: Det var en gang. Arendal i tekst og bilder. 1996
Mykland, Knut: Mykland ei bygd i Råbygdelaget. 2. Gard, ætt, grend. 1970
Agderposten 04.06.1910, 24.04.1972
Agder Tidend 12.02.1930
Dagbladet 09.06.1928, 27.05.1932
Vestlandske Tidende 24.10.1912, 09.05.1919, 14.07.1925

Kommentarfelt