Breidablik – hotellet som ble starten på Byglandsfjord

På slutten av 1880-tallet kjøpte Gunder Olsen Abusdal deler av Salbergmoen ved Byglandsfjorden. I 1893 fikk han oppført et større hus på stedet. Huset skulle senere bli kjent som Hotel Breidablik. Det skulle også bli kjent som det første huset i tettstedet kalt Byglandsfjord.

Gunder (Gunnar) Olsen Abusdal (1842 – 1903) var i sine tidlige år lærer, men slo seg etter hvert opp som handelsmann. Han var også lokalpolitiker. På Moi i daværende Hornnes og Iveland kommune, drev han sin første landhandel. I 1884 kjøpte han flere eiendommer på Dåsnes og startet opp landhandel der. I årene som fulgte kjøpte Abusdal også opp eiendommer på Jortveitmoen i nærheten av Dåsnes, samt eiendommer ved Byglandsfjorden. Abusdal hadde nemlig fått vite at en ny jernbane var under planlegging.

Jernbane og nye muligheter

21. juli 1891 begynte arbeidet med Setesdalsbanen. Jernbanen skulle gå fra Kristiansand og oppover i Setesdal. I en tid med få og dårlige veier, skulle jernbanen få avgjørende betydning for næringslivet i Setesdal.

Jernbanen ville knytte kyst og bygd nærmere sammen. Varer ville kunne fraktes enklere opp og ned gjennom dalføret. I tillegg ville jernbanen føre til at langt flere mennesker ville kunne oppdage den vakre dalen.

Abusdal regnet med at jernbanen ville ende ved Byglandsfjorden. Han skulle få helt rett. I 1896 stod Byglandsfjord stasjon ferdig. Togstasjonen var endestasjonen til Setesdalsbanen. Den lå også kun noen minutters gange fra huset som Abusdal fikk oppført i 1893. Det skulle imidlertid ikke bli det eneste huset som ble bygget i området.

Etablering av tettstedet Byglandsfjord

I 1893 var det Abusdal sin sønn Olaf Gunnarson Abusdal (1864 – 1920) som flyttet inn i det nybygde huset på Salbergmoen. Han var også handelsmann og i 1894 startet han opp landhandel i huset som ble kalt Breidablik. Kort tid etter, dukket det opp flere hus i nærheten.

På eiendommen Berg fikk Olav Sandnes satt opp et hus. Like etter bygde også skredderen T. Raustøl et hus kalt Bergheim. Det var likevel etter 1896 utviklingen virkelig skjøt fart.

Byglandsfjord rundt 1920. Foto: Ole Skarbø
Byglandsfjord rundt 1920. Foto: Ole Skarbø

I 1899 ble det etablert et sagbruk i nærheten. Allerede ved oppstarten sysselsatte bruket 40 arbeidere. Samme år etablerte Jørgen Gunnarson Nordgaard seg på det voksende tettstedet. Han skulle blant annet drive landhandel, meier og slakteri.

I løpet av noen få tiår hadde folketallet i den nyetablerte bygda økt til rundt 200 innbyggere. Samtidig økte trafikken med både handelsfolk og ikke minst turister.

Hotel Breidablik og Byglandsfjorden rundt 1930

Hotelldriften utvides

I 1897 kunne lesere av blant Christiansands Tidende fristes av reklame for Hotel Breidablik. Hotellet lå kun fem minutters gange fra Byglandsfjord stasjon, og her kunne reisende både spise middag og overnatte. Innehaverne var Gunhild Hoskuldsen fra Mosby og Aasa Histøl fra Kristiansand.

De to kvinnene skulle imidlertid ikke drive hotellet særlig lenge. I 1900 overtok Ole Syvertsen fra Bjelland. Syvertsen var opprinnelig snekker. I 1897 giftet han seg med Anne Salvesen fra Finsland, og sammen ønsket de å drive hotellet videre.

Paret hadde ambisjoner om å utvide. I 1902 hadde huset fått et tilbygg og overnattingskapasiteten var blitt utvidet til det dobbelte.

Året etter døde husets opprinnelige eier. Abusdal ble kun 61 år. For den nye eieren, skulle livet bli enda kortere. Syvertsen døde før han var blitt 50. Hotellet ble drevet videre av hans kone og datteren Signe.

Hotel Breidablik rundt 1940

Et trist sorti

Etter andre verdenskrig skulle Hotel Breidablik ha flere eiere, men i 1971 kom det igjen i familien Syvertsens eie. Einar Syvertsen var barnebarnet til Ole Syvertsen og Anne Salvesen. Han hadde valgt havet som levevei og blitt styrmann.

Etter at Olav Gullestad hadde pusset opp hotellet, ble det i 1971 kjøpt av Einar Syvertsen. Syvertsen drev det sammen med sin kone Liv. Deres drift av stedet skulle imidlertid bli kortvarig.

Natt til fredag 30. januar 1976 inntraff katastrofen. En brann spredde seg fra kjøkken og kafeteria. Brannvesenet kom styrtende til, men bygningen stod ikke til å redde. Heldigvis ble ingen skadd i brannen, men Byglandsfjords første hus var blitt historie.

Bilder på KUBEN

På KUBEN i Arendal finnes flere bilder av Hotel Breidablik. Bildene er del av en postkortsamling kalt PA-2412, Postkort fra Agder. I samlingen finnes også flere bilder fra Byglandsfjord. Arkivet er digitalisert og er tilgjengelig på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2412, Postkort fra Agder
Bolling, Reidar: Gards- og ættesoge for Bygland. 1952
Rygg, Ottar: Byglandsfjord 100 år. 1893-1993. 1993
Handelsregistre for Kongeriket Norge 1894
Folketellinger for Byglandsfjord 1910, 1920
Agder Tiden 10.12.1927
Christiansands Tidende 05.07.1897
Fædrelandsvennen 14.05.1900, 27.04.1903, 05.01.1971, 31.01.1976
Lindesnæs 07.05.1902

Kommentarfelt