Minnebokprosjekt ved Saltholmen fyr sommeren 2020

Sommerminner fra Saltholmen fyr

Sommeren 2020 strømmet ferierende nordmenn til Sørlandet. Landsdelen ble omtalt som det nye Syden. Solfylte strender og svaberg var en viktig grunn til reiselysten. Enda viktigere, var at verden var rammet av en dødelig pandemi.

Ved årsskiftet 2019/2020 begynte de første meldingene om et virusutbrudd i den kinesiske storbyen Wuhan å spre seg. Viruset, som senere fikk navnet covid-19, ble da ikke ansett som svært alvorlig. Det skulle snart endre seg.

En dødelig pandemi

Viruset spredde seg raskt og 26. februar 2020 fikk Norge registrert sine første smittede. Covid-19 var ikke kun et smittsomt virus. Det skulle også vise seg for mange å være dødelig.

I mars 2020 sendte italienske leger ut desperate videomeldinger om overfylte sykehus og daglige dødsfall. 12. mars fikk Norge sitt første registrerte dødsfall knyttet til virussykdommen. Samme dag varslet den norske regjering innføring av de mest inngripende tiltak i samfunnet i fredstid.

Skoler og barnehager stengte ned og reiseaktiviteten ble kraftig regulert. 6. april 2020 erklærte regjeringen at pandemien i Norge var under kontroll. Utover våren ble flere av de nasjonale tiltakene opphevet.

Sommeren 2020 ble det også åpnet for utenlandsreiser til land med lav smitte. Smittesituasjonen førte likevel til at mange nordmenn valgte å legge ferieturen innenlands dette året. Og noen av dem havnet på Saltholmen fyr utenfor Lillesand.

Saltholmen fyr

Saltholmen fyr

Saltholmen er en liten holme i havgapet utenfor Lillesand. På begynnelsen av 1800-tallet var det her et saltkokeri. Kokeriet skal ha blitt etablert av Hans Nielsen Hauge, lederen av den såkalte haugianerbevegelsen.

I 1881 ble holmen kjøpt av Statens fyrvesen og i 1882 ble Saltholmen fyr ferdigstilt. Gjennom mange tiår kom fyrlykten til å være bosted for flere fyrvoktere.

Fyret var bemannet frem til 1952. Da ble det som mange andre fyrlykter i Norge automatisert. Samtidig ble fyrstasjonen solgt til Lillesand seilforening. Utover på 1900-tallet leide seilforeningen ut fyrstasjonen til bedrifter, men fra sommeren 2003 ble anlegget åpnet opp for allmennheten sommerstid.

I 2012 ble Saltholmen fyr overtatt av en stiftelse kalt Saltholmens Venner. Stiftelsen fortsatte arbeidet med å bevare fyret for ettertiden. Samtidig skulle fyret fortsatt være tilgjengelig for allmenheten. Sommeren 2020 var det flere som besøkte fyret ute i havgapet. En av dem var ti år gamle Ronja.

Ronjas sommerminne i minneboken fra Saltholmen fyr sommeren 2020

En annerledes sommer

«Det var gøy å kjøre båt og å dra på krabbefiske! Vi har spilt ball og kost oss. Vi har sett nise og bada. Jeg fikk en stor lyr på rigle. Takk for en fin og annerledes sommer». Slik beskrev 10 år gamle Ronja sitt opphold på Saltholmen fyr sommeren 2020.

Sommeren 2020 hadde for Ronja tydeligvis vært annerledes. Det gjaldt nok for svært mange andre nordmenn også.

Ronja sitt sommerminne ble skrevet ned i en minnebok. Minneboken var en av flere minnebøker som sommeren 2020 var å finne på utvalgte reisemål på Sørlandet. Minnebøkene var del av et prosjekt som hadde som formål å bevare sommerminner fra annerledesåret 2020.

Minnebøker sommeren 2020

Sommerminner på KUBEN

Prosjektet ble satt i gang av arkivarer på KUBEN våren 2020. I alt 22 minnebøker ble i forkant av sommeren lagt ut på ulike steder i gamle Aust-Agder. Etter sommerferien ble bøkene samlet inn. I dag er de trygt bevart i et av KUBENs arkivmagasiner. Minnebøkene utgjør et eget arkiv kalt PA-3033, «Sommerminner 2020». Arkivet er registrert på arkivportalen.no og er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-3033, «Sommerminner 2020» E L0003 0001
Gaaserud, Anne: Sommerminner 2020. En korona-minneinnsamling. Artikkel i Arkheion 02 2020
https://no.wikipedia.org/wiki/Koronapandemien besøkt 01.07.2022
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_koronapandemien besøkt 01.07.2022

Kommentarfelt