D/S Polstads siste reise krigsåret 1917

Under første verdenskrig var Norge nøytralt og deltok ikke i krigshandlingene. Likevel ble over 800 norske skip senket i løpet av krigen. Et av dem var D/S «Polstad» av Arendal.

25. april 1917 dro D/S «Polstad» fra Barry Dock i England. Skipet ble ført av den 28 år gamle Syvert Andreas Eidjord fra Høvåg. Det var lastet med kull og skulle til Gibraltar. Dette skulle imidlertid bli dampskipets siste reise.

D/S "Polstad"

I Europa raste første verdenskrig (1914-1918). Norge var nøytralt, men den norske handelsflåten seilte i farlige farvann. Allerede den første krigshøsten 1914 ble flere norske skip senket av miner. I august 1916 var i alt 135 norske skip senket enten av miner eller torpedoer fra tyske ubåter, og verre skulle det bli. 31. januar 1917 innførte Tyskland uinnskrenket ubåtkrig, der også nøytrale norske skip i utenriksfart ble et mål for tyske ubåter. Dette skulle snart også få konsekvenser for D/S «Polstad».

Kun to døgn etter skipet hadde forlatt land, hørte mannskapet en voldsom eksplosjon. Omtrent to mil unna så de et skip synke, og i løpet av 30 sekunder var det borte. Skipet var D/S «Verjø» av Tønsberg, og det var trolig blitt truffet av en tysk torpedo.

D/S «Polstad» satte straks kurs mot forlisstedet, og ved hjelp av en livbåt fikk de reddet 5 mann. Ikke alle var like heldige. 10 av mannskapet, deriblant 5 fra Grimstad, omkom da D/S «Verjø» forsvant i dypet. Utenfor kysten av Frankrike ble de skipbrudne sjøfolkene hentet av en fransk torpedobåt, og D/S «Polstad» fortsatte reisen sørover. 3. mai var det imidlertid tid for ny dramatikk.

Skipet hadde nå nådd den nordlige kysten av Spania. «Vi blev da opmerksom paa en forangaaende damper pludselig forandret kurs mot land, samtidig observertes en undervandsbaat forud om St. bord». Slik beskriver kaptein Eidjord i skipsjournalen, D/S «Polstad»s møte med en tysk ubåt. Dampskipet satte straks kurs mot land i et forsøk på å unnslippe, men bare fem minutter senere måtte D/S «Polstad» gi opp rømningsforsøket.

I skipsjournalen skriver kaptein Eidjord videre: «3:25 saaes en kanonkugle at vande ret foran baugen av S/S Polstad maskinen stoppedes da samtidig med at en kugle gik over midskibet.» Mannskapet ble beordret i livbåtene, og kort tid etter hadde alle kommet seg vekk fra moderskipet. I samme øyeblikk dukket det opp en annen ubåt ved siden av dem, og da ubåtsjefen fikk vite at D/S «Polstad» var på vei til Gibraltar med kull, beordret han skipet senket.

«Tre av undervandsbaatens besetning kom nu med i kapteinens livbaat og gik ombord i S/S Polstad med bomber og sprængstof.» D/S «Polstad» sitt mannskap fikk ordre om å ro bort, og etter tre timer ble de plukket opp av det spanske dampskipet D/S «Ereaga», som brakte dem inn til Bilbao. Heldigvis kom ingen av mannskapet til skade, men D/S «Polstad» ble et av over 800 norske skip som i løpet av krigen ble senket.

D/S «Polstad» tilhørte rederiet Grefstad, som ble drevet av Bendix Jørgensen Grefstad (1860-1922). Grefstad var fra Fjære i Grimstad, og ble reder i 1897, da han som skipsfører gikk til innkjøp av jernbarken Bedfordshire. I 1905 flyttet han rederivirksomheten til Arendal, og i 1907 startet han sammen med Sigurd Herlofson (1879-1952), rederiet Grefstad & Herlofson. Samme år var Grefstad med på å stifte Assuranceforeningen Gard, hvor han satt som styreformann frem til sin død i 1922.

I tiden frem mot første verdenskrig ble det kjøpt inn både seilskuter og dampskip, og rederiet disponerte en betydelig flåte ved inngangen til første verdenskrig. Krigen skapte et umettelig behov for skipstonnasje. De krigførende landene i Europa hadde et vitalt behov for varer utenfra. Norge var nøytralt, og norske skipsredere så muligheter til å profittere på krigen. Skyhøye fraktpriser førte til at mange norske redere og aksjespekulanter ble søkkrike, men midt i denne jobbetiden valgte Herlofson å trekke seg ut av rederiet.

For Herlofson var skipsfarten blitt for mye sirkus preget av svindel. Selskapet Grefstad & Herlofson ble oppløst, Herlofson mottok 2 000 000 kr for sin andel, og skipene ble overtatt av det nyetablerte rederiet Grefstads rederi A/S. Herlofson fortsatte imidlertid som styremedlem i det nye rederiet, og satt der frem til 1921. Året etter døde Grefstad, og Peder Dedekam overtok som rederiets disponent.

I 1925 var Grefstads rederi A/S fortsatt et av Sørlandets største rederier, men flåten var redusert til kun to dampskip. I 1932 trakk også Dedekam seg ut av rederiet, og styringen med selskapet ble overtatt av et annet rederi, nemlig Prebensen & Blakstad. Til tross for år med underskudd, holdt selskapet det gående frem til 1937, da generalforsamlingen besluttet å oppløse selskapet.

Dokumentene etter D/S Polstad er en del av arkivet etter Grefstad & Herlofson som i dag oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder blant annet korrespondanse, regnskapsmateriale og andre papirer knyttet til flere Grefstadvirksomheter, deriblant Bendix J. Grefstad, Hasseldalens Jernskibsbyggeri, Grefstad rederi A/S, og A. J. Grefstad. Arkivet strekker seg fra 1862 og frem til 1932. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1127a, Grefstad & Herlofson
Arkiv PA-1935, Samling av fartøysbilder
Emblem, Libæk, Stenersen, Syvertsen, Norge 2 Norgeshistorie etter 1850, Oslo 1997
Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis, 1914-1918. Sjøfartskontoret, Kristiania 1918.

www.no.wikipedia.org/wiki/Norge_under_første_verdenskrig
www.sjohistorie.no
www.skipshistorie.net

Kommentarfelt