Brudstykker af Andreas Fayes Udenlandsreise, 1831, s. 15

Da Andreas Faye traff det tyske diktergeniet Goethe

15. mai 1831 stod Andreas Faye utenfor et stort hus i den tyske byen Weimar. Den 28 år gamle læreren ved Arendals Middelskole var på studiereise i Europa. Faye hadde allerede truffet flere kjente europeiske personligheter. Nå skulle han imidlertid få møte en av de største. Faye skulle nemlig på besøk til den store dikteren Johann Wolfgang von Goethe.

Goethe ble født 28. august 1749 og var i 1831 en aldrende mann. Bak seg hadde han et langt liv som dikter og forfatter. I 1801 utkom «Faust», en serie med skuespill, som skulle bli Goethes mest kjente verk. 30 senere stod altså en ung nordmann utenfor huset hans.

Til Arendal som lærer

Andreas Faye ble født 5. oktober 1802 på Bragernes i Drammen. Faren hans var skipsfører og Faye skulle egentlig ha fulgt i farens fotspor. Den lokale sognepresten fikk imidlertid faren på andre tanker.

Fremfor en karriere til sjøs, begynte Faye å studere. I 1828 tok han teologisk embetseksamen og året etter fikk han jobb som lærer ved Arendals Middelskole. Dette var imidlertid ikke første gang Faye dro vestover.

Næs jernverk ved Tvedestrand rundt 1900
Næs jernverk ved Tvedestrand rundt 1900. Foto: Olga Næslund Holt

Under sin skolegang i Drammen ble Faye kjent med brødrene Nicolai og Hans Jørgen Aall. De var sønner av jernverkseier og stortingsmann Jacob Aall som holdt til på Næs jernverk på Holt utenfor Tvedestrand. I 1820 ble Faye invitert på julebesøk på Næs, og kontakten med brødrene Aall kom til å vedvare. Jørgen Aall skulle også bli med på deler av Fayes reise i Europa i 1831

Studietur i Europa

Etter noen år som lærer i Arendal ønsket Faye å dra på studietur i Europa. I februar 1831 dro han for egen regning ut på en flere måneder lang rundtur. To år tidligere hadde han som en av de første tatt dampskip fra Norge til Danmark. Nå gikk imidlertid reisen om Sverige.

12. februar 1831 nådde Faye Gøteborg. Derfra gikk turen til Helsingborg og videre over Øresund til København. I København ble Faye værende i rundt to måneder. Under sitt opphold fikk han kontakt med flere kjente personer som Nikolai Frederik Severin Grundtvig.

14. april 1831 tok Faye farvel med København og reiste med dampskip videre til Lübeck. De neste ukene besøkte Faye blant annet Hamburg, Berlin, Wittenberg, Halle, Merseburg, Leipzig og Jena. Fra Jena gikk turen til Weimar der Faye ønsket å møte Tysklands store dikter.

Møtet med Goethe

Lørdag 14. mai 1831 oppsøkte Faye hjemmet til Goethe i Frauenplan 1 for å be om audiens. Noe besøk ble det likevel ingenting av denne dagen. Goethes tjener kunne imidlertid meddele at Faye kunne komme tilbake dagen etter. Klokken 13:00 ville nemlig Goethe kunne ta imot den unge nordmannen.

Dagen etter var Faye tilbake, og nøyaktig klokken 13:00 åpnet tjeneren dørene til det store huset. Goethe var 82 år gammel, men ifølge Faye var han «en temmelig høi, smuk, og vakker Olding, som Ingen skulde troe at være over 80 Aar.» Slik beskrev i hvert fall Faye den tyske dikteren i et brev til sin venn Conrad Nicolai Schwach.

Brudstykker af Andreas Fayes Udenlandsreise, 1831, s. 15

I møtet med Goethe traff Faye en nysgjerrig eldre mann. Goethe ønsket å vite mer om norske mineraler og bergvesen. Dikteren hadde nemlig nylig fått en flott samling med mineraler fra Arendal. Under samtalen snakket de også om det norske skolevesen og om Fayes erfaringer så langt på sin studiereise.

Da besøket nærmet seg slutten, bad Faye om å få Goethes autograf. Det gjorde dikteren med fornøyelse, og skrev sitt navn ned i Fayes lommebok. Besøket ble av Faye beskrevet som reisens store høydepunkt. For Faye var imidlertid reisen langt fra over.

En opplevelsesrik reise

Fra Weimar reiste Faye videre til Dresden via Leipzig. I Dresden hadde nemlig Faye avtalt å møte sin venn Jørgen Aall. Faye og Aall ble i Dresden i flere uker og under oppholdet møtte Faye blant annet den danske dikteren H.C. Andersen.

Fra Dresden gikk turen videre til Teplice i dagens Tsjekkia. De neste månedene reiste Faye gjennom deler av Italia, Sveits, Belgia og Frankrike. Først 11. oktober 1831 var Faye tilbake i Norge. Reisen hadde gitt Faye viktige opplevelser. Opplevelser som skulle påvirke Fayes videre liv og virke.

Allerede året etter var Faye med å stifte Arendals Museum og offentlige Bibliothek, og i de neste årene skulle Faye ble kjent som blant annet folkeminnesamler, historiker og stortingsmann.

Andreas Faye rundt 1865
Andreas Faye rundt 1865

Reiseskildringene på KUBEN

Under sin reise i Europa i 1831 skrev Faye flere brev og reiseskildringer. Dokumentene er i dag en del av arkivet etter Faye kalt PA-1936b, Faye, Andreas som oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet strekker seg fra 1772 og frem til 1860, og omfatter bl. a. Andreas Fayes dagbøker, brev, notater, undervisningsmateriell, familiehistorikk, tegninger, samt materiale knyttet Nedenæs landhuusholdingsselskab. På arkivportalen.no kan du få en detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Store deler av arkivet er digitalisert og publisert på digitalarkivet.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1936b, Faye, Andreas 1 F L0002 0008 (II 10: Brudstykker af Andreas Fayes Udenlandsreise, 1831, s. 15)
Arkiv AAA.PA-2412.L2.149
AAA.PA-2418.L8.013
Jahr, Ernst Håkon: Nybrottsmannen Andreas Faye. 2021

Kommentarfelt