Brev fra Salve Bech til Jacob Prebensen Jr. 26.11.1926

Da Prebensen fra Risør ble Aust-Agders første tankreder

På midten av 1920-tallet lå skipsfarten på Sørlandet nede med brukket rygg. De fleste seilskutene hadde gått ut av flåten. Tilbake var en liten flåte med mindre og brukte dampskip. For disse skipene var fraktmarkedet ikke spesielt godt. Men midt i denne krisetiden, dukket det opp et forlokkende tilbud. En av de første som grep sjansen var Jacob Prebensen Jr. i Risør.

Prebensen kom fra en familie med lange tradisjoner innen rederidrift. I 1833 hadde hans bestefar Jacob Wetlesen Prebensen startet opp sin virksomhet i Risør. Bedriften gikk fra far til sønn, men på begynnelsen av 1900-tallet fikk firmaet økonomiske problemer. I 1912 forsøkte grunnleggerens sønnesønn å føre arven videre. Oppstarten skulle bli preget av store oppturer og nedturer.

Fra krigsboom til krisetid

Jacob Prebensen jr. overtok familierederiets to dampskip, «Credo» og «Spero». Begge skipene var bygget rundt 1900 og de var laget av tre. Prebensen satset også på dampskip av jern og stål, og ikke minst på seilskip. Ved utbruddet av 1. verdenskrig i 1914 disponerte rederen i Risør fem skip. Tre eldre dampskip og to seilskuter.

D/S "Spero" og D/S "Credo" ved Pusnes i Arendal 1912
D/S «Spero» og D/S «Credo» ved Pusnes i Arendal 1912. AAM.B.0286

Krigen gikk hardt ut over den norske handelsflåten. Over 800 norske skip ble senket. Samtidig førte krigen til skyhøye fraktrater og gode muligheter for rask fortjeneste. Høye fraktrater og mange forlis førte til et stort behov for skip. I løpet av krigen forliste og strandet samtlige av Prebensens tre dampskip. I tillegg solgte han sine to seilskip. Samtidig investerte Prebensen i nyere tonnasje. Frem mot 1920 fikk risørrederen levert seks nyere dampskip. Modernisering av flåten kunne imidlertid ikke hindre at Prebensen ble rammet av krisen som traff sjøfartsnæringen etter krigen.

Prisene på frakter og skip sank. Mange redere som hadde investert i dyre skip under krigsboomen fikk økonomiske problemer. Det skjedde også med Prebensen. I 1922 måtte han selge alle sine skip.  De vanskelige tidene fortsatte. I 1926 hadde Prebensen fortsatt ingen skip. Ønsket om å drive rederi igjen, var imidlertid ikke forsvunnet.

På jakt etter nye skip

Prebensen fulgte nøye med på markedet for skip og frakter. Det vanskelige fraktmarkedet førte til at mange ønsket å kvitte seg med skipene sine. Prisene på skip sank og mulighetene for å gjøre et godt kjøp økte.

Via sine kontakter ble mange skip vurdert. En av kontaktene var Salve Bech. Bech drev skipsagentur i Kristiansand og solgte blant annet skipsmaling og presenninger. Han hadde også investert penger i skipsaksjer. Som Prebensen var Bech derfor interessert i skipsmarkedet. Gjennom brevveksling delte han sine vurderinger med sin kollega i Risør.

«At kjøbe i det rette Øieblik»

11. juni 1926 gav Bech sin generelle vurdering til Prebensen: « … jeg synes dog det er daarligere nu end det nogensinde har været og skal dette holde paa, saa maa vel Priserne yderligere ned». Markedet fortsatte å være dårlig, men prisene på skip var ikke lave nok for Prebensen. Framtidsutsiktene i fraktmarkedet var for usikre.

10. september 1926 skrev Bech igjen: «Jeg synes alt er saa nervøst for Øieblikket, det er ikke godt at vide, hvad det blir til og Tonnagen holder sig endda stiv, den som bare vidste hvordan situationen vil bli … ».

Brev fra Salve Bech til Jacob Prebensen Jr. 10.09.1926

Prebensen fortsatte å vurdere skip, men det ble ingen handel. Risikoen for tap var større enn sjansen til å sikre en fortjeneste. Dermed var det bedre å vente på den rette båten. En strategi Bech hadde full forståelse for: « … endu har du ikke tabt paa at vente og er vel Bestemmelsen den, at du denne Gang skal kjøbe i det rette Øieblik og faar vi haabe det slår til.»  I november 1926 hadde Prebensen fortsatt ikke kjøpt noe skip. I slutten av måneden dukket det imidlertid opp et tilbud som virket svært forlokkende.

Anglo Saxon-tankerne

I 1926 la det britiske oljeselskapet Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd. flere av sine eldre tankskip ut for salg. Prisene varierte fra £ 60 000 til £ 95 000. Dette var i utgangspunktet for dyrt for mange av rederne på Sørlandet. Det som imidlertid gjorde kjøpet interessant, var at Anglo Saxon gav kreditt på inntil 80 % av prisen. Betingelsen var at skipet inngikk på en 10 år lang fraktavtale for selskapet. I alt 28 såkalte Anglo Saxon-tankere ble tilbudt norske redere i årene mellom 1926 og 1930.

Prebensen var en av dem som fattet interesse for tilbudet. Bech var av samme oppfatning. 26. november 1926 skrev Bech til Prebensen: «Jeg takker for dit af 24 ds. Jeg sad netop igaar og saa paa denne Tanker Speculation, … Prisen 60000.- og ellers paa de Betingelser du nævner … ifald det er saa, kan jeg ikke forstaa andet end at der maa være Forretning i dette … Jeg har ikke paa længe seet en Forretning som tiltaler mig saa meget som denne Tankerbusiness.» Frem mot sommeren vurderte Prebensen flere eldre damptankere. To av dem var «Cassis» og «Melania». Det var imidlertid et annet skip Prebensen endelig gikk for.

Prebensen blir tankreder

Gjennom meglerfirmaet Stephansen & Torgersen gikk Prebensen i forhandlinger om kjøp av D/T «Akera». Skipet var bygget i 1918 og målte 5 277 brt. Det kostet £ 60 000 der egenkapitalen var satt til £ 20 000.

I starten av juni ble forhandlingene sluttført. 9. juni sendte Bech sine gratulasjoner. «Kjære Jacob. Ja jeg vil gratulere og haaber dette Kjøb vil føre til, at du snart igjen faar flere Baader at stelle med.» Prebensen ble dermed den første rederen i Aust-Agder som kjøpte en Anglo Saxon-tanker. I artikkelen «Da sørlandsredere satset på gamle tankskip» i Aust-Agder-Arv 2021 kan du lese mer om de første tankrederne på Sørlandet.

Brevene oppbevares på KUBEN

Brevene fra Bech til Prebensen i 1926 og 1927 oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Dokumentene er del av rederiarkivet etter Prebensen kalt PA-1437a, Prebensen Rederi. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1437a, Prebensen Rederi 1. 27. L0037
Gjenstand AAM.B.0286

Det norske Veritas Skipsregister (DnV) 1910–1939
Molaug, Gaute Christian: Det sørlandske Anglo Saxon-eventyr. Hovedoppgave UiB 2001

Kommentarfelt