Wenche Grove Prebensen – diplomatdatteren som ble polsk grevinne og nødhjelpsarbeider

Den 10. juni 1912 gikk den 15 år gamle Wenche Christiane Grove Prebensen til fotografen. Fremtiden var lys for den unge sørlendingen. Som datter av en velstående norsk diplomat hadde hun alle forutsetninger for lykkes i livet. Denne sommerdagen kunne ingen forutse at Wenche i tiden som kom ville stå midt begivenhetenes sentrum i noen av de store hendelsene i europeisk historie i første halvdel av 1900-tallet.

Fra Finnmark til Arendal

Wenche Christiane Grove Prebensen ble født i Vadsø 4. januar 1897. Wenches far var fylkesmann i Finnmark. Nikolai Christian Grove Prebensen (1850-1938) kom fra en av Risørs rikeste familier. Prebensen-familien hadde i en lengre periode hatt en dominerende stilling i sørlandsbyen innen handel og skipsfart. Nikolai arbeidet i familieforetaket før han i 1876 startet en embetskarriere. I 1887 tiltrådte han stillingen som politimester i Vardø. Her fikk han etter hvert stilling som byens ordfører og havnet også på Stortinget for partiet Høyre.

Kort tid etter at datteren Wenche kom til verden ble han utnevnt til fylkesmann i Nedenes. Familien flyttet til Arendal. Her bodde de først på Tyholmen. Faren kjøpte etter hvert en eiendom på Utnes på Hisøy, der han bygget en herskapsbolig som stod ferdig i 1902.

Utnes på Hisøy
Utnes på Hisøy

Diplomatdatter i Russland

I 1904 ble han valgt inn på Stortinget og året etter spilte han en fremtredende rolle under unionsoppløsningen fra Sverige. I 1906 ble han utnevnt til norsk minister (ambassadør) i Russland. Han ble dermed en av landets første diplomater etter unionsoppløsningen. Ni år gamle Wenche ble også med da familien flyttet til St. Petersburg. Her kom de til å bo frem til 1918.

Wenche Christiane Prebensen 10.06.1912

I denne perioden fikk familien oppleve store omveltninger på nært hold. Sommeren 1914 ble Russland dratt inn i 1. verdenskrig. Krigen bidro til å skape uro internt i landet og i 1917 ble Russland rammet av en revolusjon. Den russiske revolusjonen førte til at tsar Nikolai II ble avsatt og bolsjevikene (kommunistene) med Vladimir Lenin kom til makten.

Landet ble i 1918 også rammet av borgerkrig da motstandere av bolsjevikene tok opp kampen om makten. Borgerkrigen skulle pågå i flere år og ende med at bolsjevikene vant, noe som la grunnlaget for opprettelsen av Sovjetunionen i 1922. Revolusjonen og den påfølgende borgerkrigen førte også til at det oppstod flere selvstendige stater i områder som tidligere hadde omfattet Det russiske imperiet. Et av disse landene ville få stor betydning for Wenche Grove Prebensen.

Ble polsk grevinne

I St. Petersburg hadde hun vanket i det internasjonale ambassademiljøet. Her ble hun godt kjent med andre diplomatfamilier. Om det var her hun møtte sin utkårede er uklart, men i 1920 giftet hun seg med den polske greven og diplomaten Czesław Pruszyński. Polen hadde erklært seg uavhengig i november 1918 og Pruszyński hadde i 1919 blitt utnevnt til den første polske ambassadøren i Norge.

Bryllupet fant sted på Prebensens eiendom Utnes på Hisøy 22. mai 1920. Under middagen ble over 200 telegrammer opplest for brudeparet. Lykkeønskningene kom fra bl.a. kong Haakon VII, regjeringen og flere internasjonale diplomater.

Som polsk grevinne ønsket Wenche Christiane Pruszyńska å hjelpe Polen. I 1920 lå landet i krig med kommunistene i Russland. Grevinnen påtok seg oppgaven med å lede komiteen for nødlidende flykninger, syke og sårede i Polen. For dette arbeidet ble hun utnevnt til ridder av orderen Polonia Restituta. En utmerkelse innstiftet av den polske nasjonalforsamling. Hun mottok også storkorset av den pavelige ordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem.

Ekteparet Pruszyńsk bodde deler av mellomkrigstiden på Utnes på Hisøy. Wenche arbeidet som skjønnlitterær oversetter. Hun oversatte polske bøker til norsk. Det flyttet etter hvert til Polen.

Invasjon og oppstandelse

Da Polen ble angrepet av Nazi-Tyskland 1. september 1939 bodde ekteparet i hovedstaden Warszawa. Ektemannen Czesław deltok i kampene under den tyske invasjonen som endte med at landet ble delt mellom Tyskland og Sovjetunionen. Angrepet på Polen regnes som starten på 2. verdenskrig i Europa.

I august 1944 prøvde den polske motstandsbevegelsen å frigjøre Warszawa fra de tyske okkupantene. Etter 63 dagers kamp kapitulerte polakkene. Warzawaoppstanden førte til at store deler av byen ble rasert og om lag 200.000 polakker mistet livet. De fleste av dem var sivile. En av dem var Wenche Christiane Pruszyńska. Den 5. november 1944 døde hun av skadene hun fikk etter Warzawaoppstanden.

Retur til Norge

Høsten 1950 ble Wenche Pruszyńska begravet på kirkegården i Risør. Czesław Pruszyński hadde valgt å flytte fra Polen og bosette seg i sørlandsbyen hvor Wenche slekt kom fra. Czesław døde i 1965 og ligger begravet sammen med sin kone.

Risør kirke rundt 1950
Risør kirke rundt 1950

Fotografiet av den 15 år gamle Wenche befinner seg på KUBEN i Arendal. Det inngår i Portrettsamlingen. Samlingen er publisert på agderbilder.no.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar og rådgiver, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2418, Portrettsamlingen
Arkiv PA-2412, Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder
Gjenstand aam.b.3091
https://snl.no/Wenche_Christiane_Pruszynski
https://snl.no/Czeslaw_Pruszynski
https://nbl.snl.no/Nikolai_Prebensen
https://snl.no/Oppstanden_i_Warszawa_i_1944
Aftenposten 27.01.1962, St. Petersburg-epiolg – Utdrag av en norsk ministerdatters erindringer
Vårt Land, 31.10.1950

 

Kommentarfelt