Den nøytrale allierte

Under 1.verdenskrig var Norge nøytrale, men har ofte fått betegnelsen den nøytrale allierte (The Neutral Ally). De krigførende parters handelspolitikk, med trusler om handelsboikott og løfter om handelsavtaler, førte etter hvert til at Norge måtte velge side. Blant annet måtte norske handelsfartøy overholde britenes handelsboikott av Tyskland. Dette brevet er å finne i arkivet etter O. Terjesens rederi. (Arkivref: PA-2525, O. Terjesens rederi, Korrespondanse, E01 L0018).

"Pestalozzi" av Lillesand

O. Terjesens rederi var eid av skipsfører Ole Terjesen og lokalisert i Lillesand. Rederiet startet opp i 1887 med seilskuten ”Kepha”. Senere utvidet rederiet sin tonnasje med kjøp av flere skip, deriblant barken ”Pestalozzi”. Ole Terjesen døde i 1910 og virksomheten ble overtatt av hans datter Bertha Terjesen. Rederiet la ned virksomheten i 1916, da det siste fartøyet Pestalozzi ble solgt.

Arkivet etter O. Terjesens rederi er oppbevart på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder bl.a. korrespondanse fra rederiets oppstart og frem til oppløsningen i 1916. Videre finnes det kopibok og en journal, samt diverse regnskap. Arkivet ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene etter O. Terjesens rederi inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt