Lysbildeark til informasjonsmøter - Billeaksjonen 1979 s. 1

Den store billekrigen

Våren 1979 forberedte de seg på krig i Tvedestrand og Vegårshei. Kommunenes skoger var under angrep og fienden var den fryktede granbarkebillen. Frykten var ikke ubegrunnet. Flere tørre somre hadde ført til gode vekstvilkår for barkebillen som livnærte seg på uttørkede grantrær. Masseutbruddet hadde startet allerede i 1976 og verre skulle det bli. I 1978 hadde barkebillene ødelagt 1,1 millioner kubikkmeter norsk skog og påført skogeiere et tap på 110 millioner kroner. Telemark og Vestfold ble hardest rammet, men også de skogrike områdene i Aust-Agder hadde fått merke barkebillenes angrep og i Tvedestrand og Vegårshei forberedte de seg på kamp. I mars 1979 innkalte aksjonskomiteen for Tvedestrand og Vegårshei til informasjonsmøter der strategien ble lagt. Motangrep var beste forsvar og hovedvåpenet var barkebillefeller. Fellene bestod av lange rør med feromon, et duftstoff som tiltrakk seg billene. Stoffet hadde vært lenge kjent, men først i forbindelse med billekrigen hadde skogforskeren Alf Bakke fra Arendal og hans medarbeidere klart å fremstille stoffet til bruk i feller. I løpet av våren ble det i Tvedestrand og Vegårshei satt ut i underkant av 12 000 feller. Gjennom sommeren ble fellene regelmessig tømt og fangsten registrert. Innsatsen gav resultater. I september regnet aksjonskomiteen med at fellene hadde fanget mellom 50 og 60 millioner biller og at rundt 10 000 kubikkmeter skog var blitt spart for billenes angrep. Krigen var imidlertid ikke over og allerede året etter var det tid for ny aksjon. Først i 1983 kunne Skogkontoret slå fast at billekrigen var over for denne gang. (Arkivref: KA0912-PK, Vegårshei kommune 34, Herredsskogmesteren L0021, Barkbilleaksjonen).

Billekrigen i Tvedestrand og Vegårshei ble organisert etter retningslinjer laget av Landbruksdepartementet og Aust-Agder Fylkesskogkontor. Driftsteknisk konsulent i Nidarå Tømmersalslag, Kristian A. Dahl, ble ansatt av fylkesskogkontoret som aksjonsleder. Et aksjonsutvalg ble nedsatt bestående av aksjonslederen, skogbrukslederne Arne Dalen og Tarald Langan samt herredsskogmester i Vegårshei og Tvedestrand Ragnar M. Næss. Videre ble det ansatt fire kontrollører samt utpekt flere grendemenn som sammen skulle hjelpe skogeierne med å sette ut fellene og gjennomføre andre tiltak. Samtlige involverte skogeiere ble organisert i jaktlag med grendemennene som jaktledere. Et lite utvalg av fellene ble spesielt fulgt opp. Disse ble registrert og fangsten fra disse skulle regelmessig rapporteres inn sentralt. Aksjonen var budsjettert til å koste 633 200 kroner der over halvparten var knyttet til innkjøp av fellene. På landsbasis regnet en med at billekrigen i 1979 kostet mellom 70 og 90 millioner kroner.

Dokumentene fra billeaksjonen i Tvedestrand og Vegårshei i 1979 er en del av arkivet etter Herredsskogmesteren i Vegårshei og Tvedestrand, og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til informasjonsskriv finnes også registreringsskjemaer, møtereferater, rapporter og flere andre dokumenter knyttet til billeaksjonene i 1979 og de etterfølgende år. I Herredsskogmesterens arkiv finnes det også korrespondanse, dagbøker, sakarkiv, skogbruksplaner og foto. Arkivet strekker seg fra rundt 1935 og frem til 1989. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
NOU 22 1979 Granbarkbillen

Vevstad, Andreas: Skogen i Aust-Agder frå Skagerrak til fjellet. Aust-Agder skogselskap 1995

 

 

Kommentarfelt