Den store Sangerfesten i Arendal 1859

«Hil Dig fagre Sangerskare, Du har villet til os fare». Slik ønsket byfogd Jacob Vetlesen sangkorene velkommen da Arendal arrangerte den fjerde store Sangerfest i pinsen 1859. I alt åtte kor hadde meldt sin ankomst og sammen med Arendals Sangforening skulle de sette sitt preg på byen de neste dagene. Blant gjestene fantes også kjente personligheter som Henrik Ibsen, Johan S. Welhaven og Aasmund Olavsson Vinje. Samtlige gjestende kor kom fra Østlandet og i den anledning hadde sangforeningene i hovedstaden leid hjuldamperen Foldin som skulle bringe alle sangerne trygt frem til Arendal. Turen var beregnet til å ta 12 timer og på hvert sted nye kor skulle komme om bord, ble sangerskipet møtt av masse folk i festhumør. Et yrende folkeliv møtte også skipet da det endelig ankom Arendal tidlig på morgenen den 12. juni. Også de besøkende holdt taler og en av dem var boktrykker P.T. Malling fra Haandverker-Sangforeningen i Christiania som blant annet sa følgende: «I Gjæve Arendøler! Vennesæle som den vakre Natur, der omgiver Eder – intelligente, dygtige, rastlöse, som Bölgen, der ruller hist ude!» Dagen etter ankomsten skulle «Hovedfestligheden» finne sted. Det startet med gudstjeneste i Arendal kirke og fortsatte med «Udflugter tillands og tilvands i den smukke Omegn». Klokken 17:00 var det faneoverrekkelse i havnen før sangere, publikum og andre deltagere gikk i tog «opad de steile Fjeldsider til Skydebanen» der hovedarrangementet gikk av stabelen med korsang og nye taler. Arendals Sangforening var første kor ut, men opptredenen var ikke udelt positiv. (Arkivref: PA-2701, John Ditlef Fürsts samling U01 L0001).

Ifølge Lorentz Dietrichsons beretning fra den fjerde store sangerfesten i Arendal 1859 kunne en høre at Arendals Sangforening var et ganske nydannet kor. «Denne Sangforening er vistnok en begyndende Forening, der endnu ikke har faaet Stemmerne ordentlig frem; men dens Sang Klang dog godt igjennem, skjønt den var spæd, væsentlig fordi den fulgte efter det tykke Fælleskor.» Korets instruktør var Stadsmusikus F.W. Toschlag, men på grunn av sykdom var det musikklærer Hilde som ledet koret denne pinsen. Under sangerfesten telte koret i alt 19 medlemmer. Det var telegrafist C. Berg, handelsbetjent C.M. Björlöw, kjøpmann A. Braawig, skomaker C.J. Christensen, handelsbetjent N. Christensen, kjøpmann I. Christiansen, handelsbetjentene E. Claussen, C.M. Danielsen, H.G. Danielsen og P. Falkenberg, gullsmed C. Fiegenbaum, handelsbetjent O. Hansen, kjøpmann Th. Juell, handelsbetjent G. Johannessen, snekker G. Palmström, kjøpmann I.M. Roths, bokbinder Joseph Stockinger og handelsbetjent G.T. Thorsen. Hvor formell denne kordannelsen var er usikkert for 7. mai 1862 ble det sendt ut en innbydelse om å danne en ny sangforening i Arendal. Navnet ble Arendals Sangforening og korets første dirigenten var F.W. Toschlag. I kjølvannet av den store sangerfesten i Arendal i 1859 økte sanginteressen i sjøfartsbyen og allerede 15. september samme år ble Haandverker-Sangforeningen i Arendal stiftet. Dermed kunne Arendal stille med representanter fra to sangforeninger da Bergen i juni 1863 inviterte til den femte store Sangerfesten.

Bildene fra det store sangstevnet i Arendal i 1859 er hentet fra Fürsts album som oppbevares på KUBEN i Arendal. Albumet er laget av John Ditlef Fürst, og inneholder foto og tegninger fra Arendal og omegn i perioden fra rundt 1860 til 1890. På KUBEN oppbevares også Lorentz Dietrichsons «Beretning om sangerfesten i Arendal 1859». Videre finnes to arkiver etter Arendals Sangforening i KUBENs arkivmagasiner. I PA-1059, Samling av foreningsarkiv. A-Å ligger blant annet foreningens første møtebok fra 1862 og i PA-2042, Arendals sangforening ligger møteboken fra 1928 til 1964. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Dietrichson, Lorentz: Beretning om sangerfesten i Arendal 1859. Christiania 1859
Beretning om den femte store Sangerfest afholdt i Bergen 14-18 juni 1863. Kristiania 1863
Scheel, Fredrik (red.): Arendal fra fortid til nutid: Utgit ved byens 200-aars jubileum som kjøbstad 7.mai 1923
Agderposten 30.08.2008

Kommentarfelt