Drap på pergament

De fleste skriftlige vitnesbyrd vi kjenner fra middelalderen er dokumenter som beviser eierskap til gård og grunn, men i noen tilfeller inneholder brevene helt andre beretninger og i dette brevet avsløres et drap. Et drap som førte til at gården Espeland i Froland skiftet eier i 1425. Det er Eilif Brynjulfssøn på Asdal som forteller om disse hendelsene, etter at han på vegne av sysselmannen hadde tatt opp vitnemål i saken. (Arkivref: PA-2566, Aust-Agder-Brev. Samling).

En høstkveld hadde Hallvard Gunnarssøn, som eide gården Espeland, vært ute i skogen og forsøkt å felle en elg med spydet sitt. Morgenen etter gikk han ut for å lete etter dyret, men da han fant kadaveret sto det allerede to menn på stedet, Jon Nikolassøn og faren Nikolas. Det oppstod krangel, men ikke noe mer. Et snaut halvår senere skjer imidlertid det fatale. Hallvard møter tilfeldigvis på Jon og faren hans på en nabogård. Det oppstår igjen krangel, men denne gangen eskalerer det til en fysisk kamp på liv og død. Jon kaster spyd, mens Hallvard griper til en øks. Jon faller, og Hallvard er blitt drapsmann. Halvard tar ansvar for drapet, og blir etterhvert dømt. Straffen er å betale store mengder gull til kongen og til gamle Nikulas. Hallvard ender opp med og måtte selge gården, og mister alt han eier. I artikkelen “Krangel om en elg” av Kristoffer Vadum, kan du lese mer om innholdet i dette brevet og drapssaken i Froland.

Dette skinnbrevet er en del av samlingen ”Aust-Agder brev” som befinner seg på KUBEN i Arendal. Samlingen består av om lag 250 brev som strekker seg fra 1401 til 1700. Samlingen er inndelt i to serier, Skinnbrev (dokumenter skrevet på pergament, utgjør omlag 167 stykker) og Originaler (dokumenter skrevet på papir). På arkivportalen.no kan du få mer informasjon om hva samlingen inneholder.

Kommentarfelt