God påske eller …?

I våre dager sendes nok heller få påskekort, men for hundre år siden var dette mer vanlig. Ikke alle påskekortene ble imidlertid sendt for å ønske god påske. Dette første kortet er datert 30. september 1919 og anledningen var bursdagen til ei jente ved navn Alfild som bodde på Tromøya. Hvorvidt kortet ble brukt fordi bursdagsbarnet var interessert i kyllinger, eller om det kun var et tilfeldig ubrukt postkort, vet vi ikke. De neste kortene ble imidlertid sendt i anledning påsken i henholdsvis 1935 og 1938. (Arkivref: PA-2125, Wenche Larsens postkortsamling Y L0001).

Tradisjonen med å sende påskekort startet for alvor rundt 1900. Dette var samtidig med at julekort ble vanlig i Norge. Som for mange av julekortene, ble mange av de tidlige påskekortene produsert i Tyskland. Flere land kom etter hvert etter, deriblant Norge. Kyllinger var vanlige påskemotiv, men også store egg og påskeharen var populært.

Disse postkortene er del av Wenche Larsens postkortsamling som befinner seg på KUBEN i Arendal. Mange av kortene har motiver knyttet til høytider og andre merkedager, men det finnes også kort med blant annet landskapsbilder, bybilder, portretter og skip.  De fleste kortene er fra første halvdel av 1900-tallet. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt