Oskar og Hanna Dorothea Jæger rundt 1868

Hanna Jæger Jensen – fosterbarnet som ble en av Norges første kvinnelige leger

Hanna Dorothea Jæger Jensen var kvinnesaksforkjemper og ble en av Norges første kvinnelige leger. Starten på livet hennes skulle imidlertid bli vanskelig. Allerede før hun var fylt fire år, hadde hun mistet to søsken og blitt foreldreløs.

Hanna Dorothea Jæger Jensen (1864 – 1925) ble født 7. desember 1864 i Bergen. Hennes mor var Otilie Henriette Elisabeth Foss (1825 – 1868) og hennes far var brigadeauditør Nicolai Henrik Jæger (1818 – 1864). Faren sin skulle Hanna aldri få møte.

30. november 1864, da moren var høygravid, døde Hannas far. Han ble kun 46 år gammel. En uke senere ble Hanna født som den yngste i en søskenflokk på ni. To år senere rammet døden familien på ny. 28. august 1866 døde Hannas syv år gamle bror Christian. To uker senere, 13. september 1866, døde også den 10 år gamle broren Nils Jørgen. 12. oktober 1868 mistet Hanna også sin mor.

Etter foreldrenes død ble flere av barna i søskenflokken plassert i ulike fosterhjem. Hanna havnet hos skipsreder Stian Bowman Herlofson (1815 – 1904) og hans kone Hanne Dorothea Jensen (1827 – 1916) som var bosatt i Kolbjørnsvik på Hisøya ved Arendal. Også flere av Hannas søsken havnet i Arendal. At de havnet nettopp her, var ikke tilfeldig.

Kolbjørnsvik rundt 1900

Hannas farfar, Jens Nicolai Henrich Jæger (1780 – 1846), hadde vært byfogd i Arendal, og morfaren, Ole Henrik Foss (1782 – 1836), hadde vært seilmaker i samme by. Hanna hadde dermed flere slektninger i den rike sjøfartsbyen.

I Kolbjørnsvik vokste Hanna opp i et religiøst hjem. Hennes fosterfar var aktiv i misjonssaken og ble i 1868 en av stifterne av Hisø Indremisjons Forening. Hanna vokste også opp i en tid der kvinner hadde få rettigheter og der både utdannelse og yrkeskarriere i stor grad var forbeholdt menn. Men tidene var i endring. I 1876 fikk kvinner for første gang lov til å ta middelskoleeksamen, og i 1882 fikk kvinner adgang til universitetet. En som utnyttet de nye mulighetene var Hanna.

I 1882 gikk hun opp til guvernanteeksamen. Eksamenen gjorde henne kvalifisert til å undervise som lærer og året etter tilbød hun hjemmeundervisning i blant annet tysk og engelsk. Sammen med Julianne Eriksen forsøkte hun også å etablere en privatskole i Arendal. Men Hanna var ikke ferdig med sin egen utdannelse.

Hanna Dorothea Jæger på 1880-tallet

I 1888 fullførte hun realartium i sin fødeby Bergen. Deretter gikk turen til Kristiania og studier innen medisin. I løpet av studiene giftet hun seg med skipsfører Johan Fredrik Jensen (1851 – 1909). I 1895 fikk de en datter. Året etter gikk Hanna opp til eksamen og ble dermed en av landets første kvinnelige leger. Også hennes brødre skulle i de samme årene gjøre pionerarbeid.

I 1893 tok Hannas et år eldre bror Oscar sin doktorgrad innen samfunnsøkonomi. Han kom de neste årene til å prege den norske tenkningen rundt makro- og statsøkonomi. Men det var Hannas eldstebror Hans som virkelig skulle gjøre seg bemerket.

Hans Jæger ble forfatter og en av drivkreftene i «Kristiania-Bohemen», en politisk og kulturell bevegelse som holdt til i hovedstaden i 1880-årene. Bohemene opponerte mot det borgerlige samfunnet. Opponere kom også Hanna til å gjøre.

Etter noen år som lege i Kristiania, vendte Hanna i 1905 tilbake til Kolbjørnsvik og Arendal. Hun vendte også tilbake til sitt første yrke. Først ved Arendals private middelskole og senere ved Arendal offentlige høyere almenskole. Hanna var også delaktig i byens samfunnsliv. Hun var medlem av Arendals Sanitetsforening og var blant annet aktiv i kampen mot sykdommen tuberkulose. Hanna deltok også i komitearbeidet som ledet frem til Aust-Agder og Arendals sykehus, men hun hadde også en spesiell interesse for kvinners rettigheter.

I 1911 var hun med å stifte Arendals Diskusjonsforening og ble foreningens første formann. Foreningens formål var å øve kvinner i å tale og diskutere. Hanna kom til å holde flere foredrag i regi av foreningen, men hun skulle også få brukt sine taleevner i politikken.

I 1913 kunne kvinner for første gang stemme ved stortingsvalg på lik linje med menn. Samme år stilte Hanna til valg ved kommunevalget for Hisø herred på en egen kvinneliste. Til tross for at flest kvinner stemte ved valget på Hisøya dette året, kom menn fortsatt til å dominere kommunestyret. Hanna skulle imidlertid bli en av de få kvinnene som de neste årene skulle gjøre seg hørt i lokalpolitikken som medlem av Hisø herredsstyre.

20. april 1925 var det imidlertid slutt. Hanna ble rammet av lungebetennelse og døde kort tid etter. På KUBEN i Arendal finnes flere arkiver som dokumenterer deler av hennes liv. I PA-2418, Portrettsamlingen finnes flere portretter av henne og i PA-1435, Personalia finnes arkivmapper både på henne og hennes brødre. KUBEN oppbevarer også arkivet etter Arendals Diskusjonsforening, PA-1059, Samling av foreningsarkiv. A-Å F L0009 og Arendal offentlige høyere almenskole, KA0906-550e, Arendal kommune, Arendal offentlige høgere allmenskole. Arkivene er registrert på arkivportalen.no og er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Se flere digitaliserte foto fra KUBEN på agderbilder.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv: PA-2418, Portrettsamlingen
Diesen, Einar: Slekten Herlofson gjennom 400 år. Oslo 1973
Ebbell, Clara Thue: Kvindelige studenters jubilæumsskrift 1882-1907
Fosli, Halvor: Kristianiabohemen. Byen, miljøet, menneska. 1994
Kobro. I: Norges læger 1800 – 1908 Bind 1. 1912
Molden, Gunnar: Hans Jægers familierøtter i Arendal. Agderposten 24.10.1992
Norges Officielle Statistik. VI. 12. Kommunevalgene 1913
Agderposten 16.06.1906, 17.09.1913, 18.12.1915, 01.11.1920, 20.04.1925
Bergens Adressecontoirs Efterretninger 15.09.1866, 20.06.1888
Den Vestlandske Tidende 12.10.1883, 06.05.1884
Kysten Dagblad 08.10.1904
Morgenbladet 14.12.1864
Tiden 28.09.1916
Folketelling 1865 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249017349
Folketelling 1875 for 0903P Arendal prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052189004217
https://www.kvinnehistorie.no/tidslinje besøkt 04.03.2021
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hanna_Jæger_Jensen besøkt 04.03.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Jæger besøkt 04.03.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Oskar_Jæger besøkt 04.03.2021

Kommentarfelt